SPENN

Ser muligheter

19.12.2015 | Atle Christiansen, Foto: NHO Agder
Oljeprisen bremser aktiviteten i Agder, men det er lyspunkter for næringslivet.
Det mener regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen.

– Så langt har ingeniører fra oljebransjen fått nye jobber andre steder. Eksportbedrifter i landsdelen tjener gode penger på grunn av den lave kronekursen. På tross av lave metallpriser på det internasjonale markedet, er det relativt gode tider for mange av Eyde-bedriftene, sier Mathiesen.

Hun mener det nå er viktig at erfaringer og kompetanse fra leverandørindustrien overføres til fastlandsindustrien.

– Framover vil det være behov for ingeniører og fagfolk i bedrifter knyttet til Eyde- og Digin-nettverket, men det viktigste vil være å skape mange nye bedrifter, sier Mathiesen.

Hun minner også om at Agder er et av landets tyngste industrifylker.

– Nå blir det frigjort arbeidskraft i leverandørindustrien, og det kan bidra til vekst og innovasjon i andre bransjer, sier Mathiesen.

Hun mener Eyde-bedriftene også kan være en del av løsningen på den globale klimakrisen.

– Glencore er verdensmester i energiøkonomisk framstilling av nikkel og andre metaller. G. E. Healthcare er blant de fremste i verden på sitt felt, historiene er mange. Tiden er absolutt inne for at Sørlandet kan ta en posisjon som landets energihovedstad, og bli et foregangsfylke på energieffektiv produksjon, sier Mathiesen.

Regjeringens satsing på skatte- og avgiftslettelser, og investeringer i samferdsel og bygg og anlegg er også viktig for vår landsdel.

– Utbygging av veier, bygg og anlegg gir arbeidsplasser og er slik sett viktig i seg selv. Men det er like viktig å få en bedre infrastruktur til byer som Stavanger og Oslo. Vi trenger en god flyt av mennesker og tjenester mellom vår landsdel og Stavanger og Oslo. Vel så interessant for vår landsdel, er det nordiske samarbeidet. Vi ligger tett på Danmark, så alliansebygging mot våre naboer i sør vil være en viktig satsing for vår del, sier Mathiesen.

NHO-sjefen er ikke blind for at det også er skjær i sjøen i det sørlandske næringslivet.

– Agder er blant fylkene som rammes hardt av fallet i oljeprisen og nedgang i aktiviteten i leverandørindustrien. Nå må veksten komme i andre sektorer, selv om leverandørindustrien fortsatt vil ha en dominerende plass i vår industrisammensetting, sier Mathiesen.
facebook

Relaterte saker