Kristiansandsordfører Harald Furre og styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Terje With Andersen.

Ønsker tettere samarbeid med Næringsforeningen

08.03.2016 | Ingrid Michalsen
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen var tirsdag invitert til dialogmøte med Kristiansand kommune for å se på hvordan man kan styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet.
- Næringsforeningen har vokst frem som en stadig mer representativ forening for næringslivet, og derfor er de en viktig strategisk partner for oss. Det handler ikke om at vi tar bort den dialogen vi har med NHO, Eyde, eller NODE, men de jobber mer regionalt og landsdekkende. Næringsforeningen dekker Kristiansandsregionen, og derfor er det naturlig å jobbe for et tettere samarbeid, poengterer Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

Tirsdag 8 .mars inviterte kommunalutvalget i Kristiansand til dialogmøte med Næringsforeningen i Krisitansandsregionen og LO.

- Dette er jo et historisk møte, at vi sitter her rundt bordet med Næringsforeningen, LO og kommunalutvalget. Bakgrunnen for at inviterte dere hit er fordi vi ønsker et tettere samarbeid med næringslivet, innledet Furre, idet han åpnet møtet.

En milepæl

Næringsforeningens styreleder, Terje With Andersen, og styret i Næringsforeningen ble utfordret på å gi et overordnet bilde av situasjonen i næringslivet på Sørlandet, samt opplyse om hva foreningen jobber med, hvilke visjoner foreningen har, og hvordan samarbeidet med kommunen kan styrkes ytterlig.

-  Dette er en milepæl for oss, at vi som bred representant for næringslivet i kommunen, inviteres inn til tettere dialog med de besluttende organer i kommunen. Dette er kjempebra. Vår hovedprioritet framover er å jobbe for å implementere strategisk næringsplan, og her er det viktig med et godt samarbeid mellom næringsforeningen og kommunen, påpeker With Andersen.

- I tillegg har vi knallhardt fokus på kommunesammenslåingen. Det må vi lykkes med. Og der blir de neste månedene avgjørende, uttaler With Andersen videre.

Bedre integrering

Flere av kommunalutvalgets medlemmer understreket viktigheten av at næringslivet jobber for en bedre integrering av personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet.

- Kan vi jobbe sammen her, slik at vi klarer å bli bedre på dette? , utfordret Mette Gundersen (Ap), og fikk støtte fra flere av kommunalutvalgets medlemmer rundt bordet.

Jørgen Kristiansen (Krf) utfordret på mer vei.

- Nå starter byggingen av ny E 39 vestover, men vi må få løst Gartnerløkka, som er den store flaskehalsen. Her er det viktig at vi samarbeider for å få det på plass så raskt som mulig.

Næringsforeningens seniorrådgiver Runar Brøvig, minnet om såkornfondet, som det trengs midler til raskt skal det bli en realitet.

- Det er satt av 150 millioner kroner til dette over statsbudsjettet, men det fordrer at vi selv klarer å skaffe 150 millioner kroner. Bjarne Skeie har nå satset 30 millioner i såkornfondet, men det trengs 120 millioner til. Dette må vi jobbe på spreng for å skaffe over de neste månedene, påpeker Brøvig.
facebook

Relaterte saker