Foto: Tre nye styremedlemmer, fv Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Liv Britt Kambo og John Helge Austgulen

Nytt fra styremøte i Næringsforeningen

26.05.2015 | Anita S. Dietrichson
Styret er tilfreds med både aktiviteter og økonomistatus (per april 2015), er oppsummeringen fra møtet som fant sted den 21. mai 2015.
Styreleder ønsket spesielt velkommen til de tre nye styremedlemmene, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Liv Brit Kambo og John Helge Austgulen.

I tillegg til formelle saker som godkjenning og protokoll, brukte styret den første halvtimen til en intern bli-kjent, styrets arbeidsform, tidspunkt og hovedtema for møtene.

Andre saker som ble diskutert var TSR hvor status er at Næringsforeningen som skal selge inn 200 medseilere, nå er nesten i mål. TSR eies 40% av NiKR. Styret gav også uttrykk for at det var ønskelig at NiKR ble mer synlig under arrangementet.

Sak om framdrift og videre arbeid knyttet til kommunereformen, her er status at styret ba adm om å fortsatt holde god framdrift og «trøkk» på dette. Knutepunkt Sørlandet legger fram sin utredning torsdag den 28. mai 2015.

Runar Brøvig starter i NiKR den 15. august. Det har tidligere vært vedtak om etablering av en ny ressursgruppe knyttet til mål 2 i strategisk næringsplan for knutepunktkommunene. Dette arbeidet vil få en prioritert i forhold til Runar sine ansvarsområder.

Sak om regnskap: Resultatene er bedre enn budsjettert. Mindre kostnader enn budsjettert er hovedårsaken.

Direktørens virksomhetsrapport ble diskutert. Det har vært særdeles høy aktivitet, og styret sa seg tilfredse med aktivitetsnivået.

Styret i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen består av:

Terje With Andersen, Styreleder
Mette Harv, Styrets nestleder
John Helge Austgulen, Styremedlem
Lasse Buvarp, Styremedlem
Vibekke Hellesund, Styremedlem
Fredrik Hodne, Styremedlem
Liv Brit Kambo, Styremedlem
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Styremedlem
Per Sigurd Sørensen, Styremedlem
Anita Sindland Dietrichson, Daglig leder (adm.)
Anne Marit Thomassen , Observatør (adm.)

 
facebook

Relaterte saker