Nytt bærekraftsprogram: Øk verdiskapningen din

17.12.2020 | Ingrid Michalsen
Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen og Greenstat lanserer nytt bærekraftprogram på nyåret. Nå søker vi bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft, og som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Bouvet
Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftstrategi fra kunder og leverandører, i tillegg gjør flere ansatte det samme fra virksomheten de jobber i.

Nå får bedrifter i Agder muligheten til å delta i et nytt program: Bærekraft tuftet på profitt.

Samling 1, 17.  mars fra kl 09.00-13.00


Heldigital samling på Teams

Klimakrisen - Nå haster det!

På denne samlingen får du en innføring i hva klimautfordringene består i, og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene. Samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

9-9.10: Åpning av programmet

9.10-10: Runden rundt- presentasjon av deltakerne/bedriftene

10-10.10: Benstrekk og kaffepause

10.10-10.50: Ed Gillespie, Co-founder Futerra keynote speaker, futurist & writer

10.50- 11.10: Refleksjonsoppgaver i grupper

1110-1120: Gjennomgang av refleksjonsoppgaver i plenum

11.20-11.40: Pause

11.40-12.40: Stina Torjesen, Associate Professor at University of Agder, School of Business & Law 

12.40-12.50: Oppsummering av dagen

 

Samling 2, 14. april, kl 09.00-13.00


Grønne forretningsmodeller

Hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet? På denne samlingen får du innføring i grønn forretningsmodellering og vi går nærmere inn på nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst.

Program:

09-0915: Introduksjon

0915-1030: Hvordan starte en bærekraftig innovasjonsprosess (RESTART), ved Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

1030-1045: Spørsmål fra salen

1045-1100: Pause

1100-1130: Erfaringer rundt sirkulærøkonomi. Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Erfaringer fra innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokusGabriele H. Jünge, RD&I Manager, Ikuben

1245-13: Oppsummering

 

Samling 3, 19.mai , kl 0900-13.00


Den grønne verktøykassa

På tredje samlingen får du innføring i en tilnærming og metodikk som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraft som en integrert del av virksomhetsstrategien, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten. Det handler både om å kartlegge og håndtere bærekraftrisikoer og sikre en kontinuerlig forbedring, samt aktivt benytte bærekraft (på linje med kvalitet og pris) som element i produkt og tjenesteutviklingen.

0900-0930: Forankring av bærekraftstrategi i egen organisasjon: Hva må til for å få alle til å jobbe mot samme mål? v/ Karen Landmark, Manager Business Development and Energy System i Greenstat.

09.30-11.30: Bærekraft i kjernen av forretningen, v/ Kia Klavenes. Klavenes er leder av strategi i KPMG Pure Sustainability, og er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter. Det blir praktiske oppgaver under denne seansen.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Praktiske oppgaver og refleksjoner v/ Kia Klavenes)

1245-1300: Oppsummering

 

Dette inngår i programmet:


Vi tilbyr:

  • Konkrete og effektive verktøy for å jobbe målrettet og strategisk med bærekraft i egen virksomhet.

  • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften gjennom 15 timer coaching/veiledning per bedrift

  • Tre halvdagssamlinger av høy faglig kvalitet

  • Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre virksomhetene som deltar i programmet

  • Omdømmebygging for virksomheten og regionen


Vi ser etter:

  • Virksomheter som ønsker å systematisere sitt arbeid med bærekraft

  • Små- og mellomstore bedrifter i Agder

  • Åpenhet og interesse for nye løsninger og andre måter å jobbe på

  • Bedrifter som allerede er gode på bærekraft, men også de som ikke er det, men ønsker å bli det


Programmet er i regi av Innoventus Sør i samarbeid med Green stat, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere i Agder, og er finansiert av Kristiansand kommune/BizKRS og Agder fylkeskommune. Programmet strekker seg over tre samlinger á fire timer, med oppstart i februar og avsluttende samling i april.

Det vil blant annet ta for seg grønne forretningsmodeller, innovasjon og gi de deltagende virksomhetene konkrete verktøy og kobling til relevante offentlige virkemidler for implementering av bærekraft. Du får «kick-starten» til å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter som kan gi lønnsom gevinst i egen organisasjon.

Pris for programmet 3750 kroner (eks. mva)
facebook

Relaterte saker