Fra venstre: Thorbjørn Laundal, markeds- og kommunikasjonsdirektør LOS , Anita S.Dietrichson, administrerende direktør Næringsforeningen, Anders Gaudestad, administrerende direktør LOS og Ole-Petter Sunde, prosjektleder Næringsforeningen.

Ny energi til Næringsforeningen

11.12.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandregionen
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inngår en treårig avtale med LOS Energy. Avtalen gjør Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet til en av foreningens hovedsamarbeidspartnere.
- Vi er stolt og glad over at en så foroverlent aktør som LOS blir med i gruppen av hovedsamarbeidspartnere. Et av våre mål er å arbeide for at vi blir en attraktiv bo- og arbeidsregion, og da vil LOS være en viktig bidragsyter for å sikre denne kvaliteten. Vi trenger LOS som en aktiv del av dette nettverket nå som vi vet mye vil skje innen fornybar industrien og mulighetene det åpner. Vi har også satt grønt skifte som et viktig satsingsområde vi skal prioritere og jobbe med, sier  Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Grønt skifte

- Vi opplever Næringsforeningen som en sentral aktør i arbeidet med å legge til rette og utvikle næringslivet i Kristiansandsregionen. Hovedgrunnene til at vi inngår dette samarbeidet er å vise næringslivet i regionen veien inn i morgendagens energiløsninger, med fokus på energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet. Initiativet og engasjement knyttet til det grønne skiftet, og hva det vil bety for regionens næringsliv, er også viktig, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.

Synergi

Både Dietrichson og Gaudestad er opptatt av at begge parter skal dra nytte av hverandre.

- Vårt mål er å utvikle regionen, og bidra til nyskapning og etablering. Næringsforeningen deltar i ulike fora som arbeider med næringspolitiske spørsmål. Med LOS som ny sentral støttespiller håper jeg vi kan dra nytte av det gode samarbeidet i nettverksgruppene våre, sier Anita S. Dietrichson.

- Næringsforeningen representerer et stort nettverk av bedrifter. Vi ønsker å vise vår relevans for næringslivet i regionen, og ønsker at LOS brukes som den ressursen vi kan være for bedrifter som ønsker møte fremtidens energiløsninger, sier Anders Gaudestad.

Fakta om Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

  • En av Norges største næringsforeninger (750 medlemsbedrifter), med nedslagsfelt i de 7 knutepunktkommunene: Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Kristiansand.

  • Skal fremme næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her.

  • Setter fokus på regionens næringsliv gjennom aktiviteter, næringspolitiske saker, næringslivsmagasinet SPENN og digital kommunikasjon.


Fakta om LOS Energy:

  • LOS Energy er Norges største leverandør i det norske bedriftsmarkedet, og selger årlig ca. 9 TWh strøm til bedrifter og offentlig sektor, (årsforbruk til ca. 500.000 husstander).

  • Siden 2007 har LOS hatt en Nordisk bedriftsportefølje i vekst. Kjernevirksomheten er å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.

  • LOS Energy er en del av LOS AS som er et heleid datterselskap av Agder Energi AS


 
facebook

Relaterte saker