Anton Voskoboynikov (til venstre) ,Lone Sunniva Jevne og Pål Anders Fronth Nyhus er lykkelige vinnere av 50.000 NOK.

Norway Seaweed vant 50.000 på Gründerkvelden

24.11.2015 | May Baagøe Broughton
I konkurranse med fire andre gründere stakk Norway Seaweed av med seieren på Gründerkvelden som ble arrangert på Logen i Kristiansand i går kveld, Torsdag 19.november.
Ideen til firmaet er å samle den teknologien og kunnskapen som finnes om makroalger (se faktaboks) i dag, og tilpasse dette til norske forhold.

- Makroalger har utrolig mange muligheter og applikasjoner som vi ønsker å få mer kunnskap om slik at vi kan tilpasse dyrking og høsting og videreforedling av alger til norske forhold, sier Lone Sunniva Jevne, som har kompetanse innen for algeøkologi og biokjemi.

Alger som næring har en lang tradisjon i utlandet og kan brukes til veldig mye. I Norge derimot, er interessen for dette relativt ny. Gjengen som jobber i Norway Seaweed har hver for seg jobbet med fagfeltet i flere år, men på grunn av nedgangstider i oljebransjen, kombinert med spesiell interesse for alger, møttes altså disse menneskene gjennom en kontaktannonse i sommer.

De andre i firmaet er Anton Voskoboynikov (forretningsutvikler, oppdrett), Jens Hoxmark (Maritim teknologiutvikling), Pål Anders Fronth Nyhus (marin industriell bioteknologi) og Lars Torbjørn Bjerka (maritim automasjon).

Premiepotten på 50.000 NOK skal ifølge Lone Sunniva Jevne brukes på å kartlegge markedene videre.

-  Vi skal ta med oss den energien som kom fra denne gründerkvelden vi var så heldige å være med på, og bruke den til å fortsette å jobbe med kartlegging av markedet, løsninger og teknologi, avslutter Jevne.

Faktaboks:


I følge Norsk Algeforening defineres makroalger som følgende
«Begrepet «makroalger» omfatter makroskopiske og flercellede marine rød-, grønn- og brunalger, bedre kjent som tang og tare. Disse algesamfunnene er svært viktige for mange andre marine arter og økosystemer. Makroalger påvirker mange kystområder og gir habitat og mat for mange beitedyr som albuskjell, snegler og kråkeboller samt små fisk og krabber. Makroalgeskogen er derfor viktig for fiskepopulasjoner og dermed fiskeriene.» www.norskalgeforening.no

 
facebook

Relaterte saker