Medlemsnytt
Foran fra venstre: Kim Øvland og Nelly M. Grapendaal - Kristiansand kommune, Ida Rosåsen - Aptum kommunikasjon, Rune Berrefjord - Netped AS, Maj- Britt Johansen - Bjorvand og Co, Grethe Broen - Studentsamskipnaden i Agder, Arne Martin Larsen - Mediepartner AS, bak, fra venstre: Linn Grøtberg - Miljøfyrtårn Stiftelsen, Amir Shafei – Klubben Selskapslokaler, Annvor Meltevik - Røinås Bilforretning, Anita Dietrichson og Anne Marit Thomassen - Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Foto: Marte Krogstad

Miljøfyrtårnsertifikat til åtte bedrifter

18.12.2015 | Bjørn Ammundsen
Åtte medlemsvirksomheter i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen går i spissen for å øke bevisstheten om miljøledelse. De får nå miljøfyrtårnsertifikat.
Miljøledelse i Kristiansandsregionen heter prosjektet som Kristiansand kommune har satt i gang sammen med Næringsforeningen og Miljøfyrtårn. Formålet er å øke antallet miljøsertifiserte virksomheter i regionen. Dette er i tråd med Kristiansands kommuneplan og satsningsområdet «Klimabyen» hvor tilrettelegging for et klimavennlig næringsliv er et av punktene.

Prosjektet har også en målsetting om å øke bevisstheten omkring miljøledelse som en viktig satsning for et næringsliv som vil utvikle seg i tråd med forventninger, krav og hensyn til klima og miljø.

Prosjektets visjon er at Kristiansands næringsliv skal være best på miljøledelse. Dette vil man oppnå ved at Kristiansand blir den byen i Norge med flest miljøsertifiserte virksomheter.

Nye miljøfyrtårnsertifiseringer


Nylig ble disse fem virksomhetene godkjent for miljøsertifisering:

  • Mediepartner AS

  • Netped AS

  • Studentsamskipnaden i Agder (SIA)

  • Bjorvand og Co.

  • Røinås bilforretning AS


Tidlig på nyåret slutter disse tre seg til:

  • Aptum kommunikasjon

  • Kreditorforeningen Sør

  • Klubben selskapslokaler


– Vi er selvsagt svært godt fornøyde med at åtte av våre medlemsbedrifter har valgt å miljøsertifisere seg, og vi ser at samarbeidet med Kristiansand kommune har gjort dette mulig, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Anita S. Dietrichson.Samfunnsansvar


Næringsforeningen med sine 750 medlemmer har som et av sine hovedmål å arbeide for at regionens bedrifter styrker sitt samfunnsansvar. I dialog med Kristiansand kommune ble Miljøsertifisering ett av tiltakene som ble satt i gang. Det startet med at næringsforeningen måtte begynne med seg selv. Gjennom en sertifiseringsprosess ble foreningen sertifisert i juni 2015.

– Målet var å få fem bedrifter med oss i dette pilotprosjektet i høst, så endte vi på åtte, og det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med, og det passer oss utmerket siden vi i 2016 skal fortsette å ha fokus på det grønne skiftet som et av ti handlingspunkter for neste år, sier Dietrichson.

– Dette prosjektet har vært gøy å jobbe med. Virksomhetene har vist et stort engasjement og vilje til å få alt på plass til sertifisering. Arbeidstempoet har vært høyt og humøret på topp. Vi hadde et mål om å få virksomhetene i mål før påske. At 5 av virksomhetene er klar for sertifisering før jul viser at tempoet og innsatsen har vært høy. De tre siste virksomhetene er godt i gang og vil bli klar i løpet av januar/februar, forteller kommunens Miljøfyrtårn-konsulent Nelly Grapendaal

– Hele dette prosjektet har handlet mye om bevisstgjøring, sier Arne Martin Larsen fra Mediepartner, en av virksomhetene som nå får Miljøfyrtårnsertifikat.Godt omdømme


Nesten 5000 virksomheter over hele landet, alt fra små og mellomstore bedrifter - til konsern og landsdekkende kjeder er sertifisert Miljøfyrtårn. Mange kommuner og fylkeskommuner bruker også Miljøfyrtårn som verktøy for miljøledelse.

– Når man miljøfyrtårnsertifiserer virksomheten gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer man ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger. Å innføre et slik miljøledelsessytsem bidrar til bedre miljø og lavere klimagassutslipp, samtidig som man bygger omdømme som en miljø- og samfunnsengasjert virksomhet, sier Kim Øvland i Kristiansand kommunes by- og samfunnsenhet.

facebook

Relaterte saker