Mechatronics Innovation Lab – enda en brikke på plass

20.01.2016 | May Baagøe Broughton
Endelig er bygging av Mechatronics Innovation Lab (MIL) snart i gang. 40 millioner kroner til avansert utstyr er allerede tilgjengelig, og vi tror og forventer at mer vil komme! Videre har ulike selskaper gitt tilsagn om kjøp av tjenester for 50 millioner.

Sørlandet har den siste tiden fått flere viktige brikker på plass i den omstillingen som kreves av oss. Vi har fått Veksthus for gründere på Lumber. Det er 300 millioner kroner i såkorn kapital på plass til tidligfase bedrifter.  Videre er altså snart byggingen av MIL i gang. Laben skal bli et internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder.

  • Her skal bedrifter fra Sørlandet og hele landet for øvrig, få mulighet til å teste sine ideer, sier Morten Kollerup Bak, prosjektleder for MIL på UiA. Vi regner med at MIL vil åpne i midten av 2017 fortsetter Morten K. Bak.


Eksempler på planlagte tjenester er testing av:

  • Elektriske og hydrauliske komponenter og systemer for teknisk kvalifisering

  • Nye sensor- og instrumenteringsteknologier

  • Prototyper og skalamodeller av nye produkter

  • Automatiserte prosesser som f.eks. robotsveising

  • Materialer og maskindeler, f.eks. til kvalitetssikring av nye produksjonsmetoder


Tjenestetilbud blir løpende utviklet i samarbeid med næringslivet og de regionale næringsklyngene, f.eks. GCE NODE og NCE Eyde. MIL skal bli et teknologisenter som henvender seg til  både gründerbedrifter og  små og mellomstore bedrifter, samt til de store og veletablerte selskapene avslutter Morten K. Bak.Status for MIL prosjektet (januar 2016):

  • Oppføring av to nye bygninger (totalt 4000 kvm) ved Campus Grimstad begynner våren 2016 og ferdigstilles sommeren 2017.

  • Regjeringen har foreløpig bevilget 40 millioner kroner til kjøp av utstyr. Det jobbes med å få på plass resterende del av nødvendig bevilging (opp til 100 millioner kroner).

  • Flere bedrifter i regionen har gitt tilsagn om kjøp av tjenstener for 50 millioner kroner de første fem år MIL er i drift.

  • Selskapet Mechatronics Innovation Lab AS (heleid av UiA) er etablert og det er etablert et oppstarts-styre, som sammen med prosjektlederen jobber med utviklingen av selskapet.


Ønsker du ytterligere informasjon om MIL så kan du kontakte Morten Kollerup Bak.
facebook

Relaterte saker