Markedsføring av handelskammeraktiviteten!

25.06.2015 | Ragna Marie Henden
Anne-Marit Thomassen, prosjektleder for Kristiansand Handelskammer, en del av Næringsforeningen, la nylig fram et markedsføringsprosjekt for Årsmøte i Det Norske Handelskammerforbund.
Det er blitt gjennomført et prosjektarbeid på markedsføringstiltak for å øke omsetningen på ATA Carnet,  tollfrihetsdokumentet som bare  Handelskamrene  utsteder.  Handelskammeret er en avdeling i Næringsforeningen, og en del av et internasjonalt handelskammernettverk.

Prosjektgruppa la fram presentasjon av arbeidet på årsmøte i Det Norske Handelskammerforbund i Tromsø, 22. og 23. juni. Anne-Marit Thomassen, prosjektleder for Kristiansand Handelskammer, la fram arbeidet på vegne av prosjektgruppa. Tiltakene som ble presentert skal videre tas opp og besluttes av styret i Det Norske Handelskammerforbund til høsten. - Vi har sett på tiltak eller gode tips og råd som hvert enkelt Handelskammer kan gjennomføre på eget initiativ, og større tiltak med markedsføringsmateriell og brosjyrer som kan lages felles nasjonalt. I tillegg vil vi ta kontakt med Tollvesenet for å be dem informere enda tydeligere om mulighetene ved å bruke ATA Carnet, sier Anne Marit Thomassen.

- Vi mener vi tilbyr et meget godt dokument for varer som skal tolldeklareres, spesielt verdifulle produkter som skal passere landegrenser og tilbake. De kan kostnadsfritt passere tollgrenser uten betaling med slike dokumenter. Kunst, hester, produksjonsutstyr og bilcross  er gjerne de som benytter seg av våre Carnet-tjenester, sier Anne Marit Thomassen. - Vi tilbyr også andre handelskammertjenester som sertifisering av eksportdokumenter, eksempelvis Certificate of Origin, fakturaer og sertifikater som trenger handelskammerets godkjenning før det sendes ut av landet.

Her er tiltakene som ble presentert:


Medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen får rabatt på utstedelse av ATA-Carnet.

 

Les mer om Handelskammervirksomheten og ATA Carnet her.
facebook

Relaterte saker