Medlemsnytt
F.v. Frode Skaren og Frode Aagedahl fra CoVerks, næringssjef Liv Øyulvstad, Claudia Olsson, ordfører Per Sverre Kvinlaug, samt Frode Jerdal og Scott Basgaard fra CoVerks

Innovativt i Kvinesdal

15.02.2016 | May Baagøe Broughton
Innovasjon Kvinesdal har nylig hatt medlemsmøte og hadde da besøk av Claudia Olsson fra Stockholm. Claudia har blitt kalt en «teknologistjerne» i pressen og blitt utnevnt til «Årets leder» i Sverige.
Med bakgrunn som en av de første nordiske deltakerne ved og rådgiver til fremtidsuniversitetet Singularity på NASA Ames i Silicon Valley, ser Claudia Olsson lengre inn i fremtiden enn de fleste.

Med stor lidenskap opplyste Claudia Innovasjon Kvinesdal sine medlemmer om hvordan store globale utfordringer innen helse, energi, utdanning og sikkerhet kan løses med kreativitet og en stadig akselererende teknologiutvikling.

-  Dette er høyaktuelt for oss sett i forhold til vårt arbeid med blant annet strategisk næringsplan sier næringssjef i Kvinesdal, Liv Øyulvstad.

I tillegg til dette ble det samme kveld foretatt en pre-opening av CoVerks.  Gründerbedrifter i Kvinesdal har gått i sammen og etablerer nå sitt eget CoVerks midt i sentrum i Kvinesdal. Små innovative bedrifter som sitter på god og ulik kompetanse har gått i sammen om dette kan næringssjef Liv Øyulvstad opplyse.

Det blir en storstilt åpning om ikke lenge av dette arbeidsfellesskapet!  Vi gleder oss!

 
facebook

Relaterte saker