Innovasjon og entreprenørskap – støtteordninger

25.01.2016 | May Baagøe Broughton
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen setter et enda større fokus på innovasjon og entreprenørskap i 2016. Vi holder møteserier og vi oppretter blant annet en ressursgruppe på temaet. Vi engasjerer oss også i ulike typer gründerhus i regionen
Vi har laget en underside på temaet, hvor næringslivet enkelt vil kunne finne de ulike typer offentlige støtteordninger som finnes.

Støtteordningene kan grovt sett grupperes i to deler, de finansielle og de ikke-finansielle. Begge deler er viktig, særlig er de ikke-finansielle virkemidlene viktige for nystartede selskaper.

De finansielle ordningene har vi igjen gruppert etter lokale, nasjonale og europeiske ordninger, samt de som er bransjeorienterte. Du finner mer om disse her.

De ikke-finansielle støtteordningene har vi kalt «oppstartshjelp». Dette er ulike type organisasjoner som kan bistå med råd, mentoring og ulik hjelp til bedrifter. Les mer om disse her.

 

Har du innspill til tillegg eller endringer på våre sider, ta kontakt med Runar Brøvig på e-post: runar@kristiansand-chamber.no

 
facebook

Relaterte saker