Hva skjer i 2016?

23.12.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
1 av 3 bedrifter i storbyene i Norge forventer nedgang i økonomisk resultat i 2015 i forhold til 2014. Dette er dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det er hovedresultatene fra en næringspolitisk undersøkelse gjennomført i Storbyalliansen, dvs Næringsforeningene i hhv Oslo, Bergen, Trondhjem, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Og bedriftene planlegger for at 2016 blir enda tøffere enn det 2015 har vært.
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte
Det som skiller seg ut i vår region, i forhold til de øvrige regionene, er at næringslivet hos oss ønsker ekstra midler til innovasjon og forskning for å kompensere for nedgangen i antallet ansatte, og ikke nødvendigvis krisepakker for å redde enkeltbedrifter. I tillegg sier en langt større andel av de spurte i vår region, sammenlignet med de andre regionene, at de forventer færre ansatte i løpet av 2016. Ikke overraskende skiller vi oss også ut med å svare at behovet for næringsareal er betydelig mindre her enn ellers i landet. Av tiltak pekes det både her i og i Stavanger, på behovet for innovasjon og omstillingsevne, som er viktig for at byene våre skal utvikle seg.  Samtidig ser vi at bedriftene i økende grad ønsker tettere nettverkssamarbeid, sier Anita S Dietrichson.

-I hele perioden på fire år som vi har gjort denne undersøkelsen, har bedriftene prioritert 3 saker helt på topp, sier Anita S. Dietrichson. Disse tre områdene er følgende:

  1. Politisk stabilitet viktigere enn noen gang. I vanskelige tider er det svært viktig at myndighetene tar grep. Medlemsbedriftene i næringsforeningene vektlegger forutsigbare rammevilkår enda mer enn tidligere. Det viktigste myndighetene kan gjøre, er å skape trygghet med tydelig politikk gjennom krisen vi nå opplever. Hele 64% gir uttrykk for dette (54% i 2013)

  2. Behovet for relevant arbeidskraft er fortsatt høyt, men mindre relevant enn tidligere, spesielt i vår region. (Fra å være viktig for 60% av bedriftene til å være viktig for 50% nå)  1. Bedre infrastruktur etterspørres fortsatt som topp 3, men nå av 44% av respondentene.


Undersøkelsen viser videre at bedriftene i de store byene forventer betydelig svarere resultat for 2015 enn hva de hadde i 2014. En tredjedel får et resultat som er svakere enn fjoråret, noe som er en fordobling, mens en tredjedel (ned fra 42 til 33) får et resultat som er bedre enn forventet.

-  Når det gjelder det sørlandske næringslivet i 2016 må vi ikke glemme at det fortsatt er ordrereserver som skal leveres både i 2016 og 2017 i oljeservice. Vi har også mye eksport i vår region, og turistbransjen som vi lever godt av store deler av året gjør det bra. Vi tror det blir positiv vekst i norsk økonomi i 2016 også, men litt svakere enn i år. Det er viktig å finne lyspunktene også i det sørlandske næringslivet, og snakke opp det som fortsatt går godt, avslutter Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.


Fakta:
Undersøkelse blant bedriftene i næringsforeningene i storbyene i Norge: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Bergen.  Undersøkelsen har 1774 respondenter og er gjennomført i månedsskiftet november/desember 2015.Tidspunkt for undersøkelsen: 26.11 – 07.12. 2015Utvalg: Medlemmer i næringsrådene

Veiemetode: Tallene er veid

Antall svar: 1774

Svarprosent: 11%

Metode: E-postundersøkelse

Undersøkelsen er nå gjennomført i 4 år
facebook

Relaterte saker