Hva skjer i 2016?

23.12.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
1 av 3 bedrifter i storbyene i Norge forventer nedgang i økonomisk resultat i 2015 i forhold til 2014. Dette er dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det er hovedresultatene fra en næringspolitisk undersøkelse gjennomført i Storbyalliansen, dvs Næringsforeningene i hhv Oslo, Bergen, Trondhjem, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Og bedriftene planlegger for at 2016 blir enda tøffere enn det 2015 har vært.
Det som skiller seg ut i vår region, i forhold til de øvrige regionene, er at næringslivet hos oss ønsker ekstra midler til innovasjon og forskning for å kompensere for nedgangen i antallet ansatte, og ikke nødvendigvis krisepakker for å redde enkeltbedrifter. I tillegg sier en langt større andel av de spurte i vår region, sammenlignet med de andre regionene, at de forventer færre ansatte i løpet av 2016. Ikke overraskende skiller vi oss også ut med å svare at behovet for næringsareal er betydelig mindre her enn ellers i landet. Av tiltak pekes det både her i og i Stavanger, på behovet for innovasjon og omstillingsevne, som er viktig for at byene våre skal utvikle seg.  Samtidig ser vi at bedriftene i økende grad ønsker tettere nettverkssamarbeid, sier Anita S Dietrichson.

-I hele perioden på fire år som vi har gjort denne undersøkelsen, har bedriftene prioritert 3 saker helt på topp, sier Anita S. Dietrichson. Disse tre områdene er følgende:

  1. Politisk stabilitet viktigere enn noen gang. I vanskelige tider er det svært viktig at myndighetene tar grep. Medlemsbedriftene i næringsforeningene vektlegger forutsigbare rammevilkår enda mer enn tidligere. Det viktigste myndighetene kan gjøre, er å skape trygghet med tydelig politikk gjennom krisen vi nå opplever. Hele 64% gir uttrykk for dette (54% i 2013)

  2. Behovet for relevant arbeidskraft er fortsatt høyt, men mindre relevant enn tidligere, spesielt i vår region. (Fra å være viktig for 60% av bedriftene til å være viktig for 50% nå)  1. Bedre infrastruktur etterspørres fortsatt som topp 3, men nå av 44% av respondentene.


Undersøkelsen viser videre at bedriftene i de store byene forventer betydelig svarere resultat for 2015 enn hva de hadde i 2014. En tredjedel får et resultat som er svakere enn fjoråret, noe som er en fordobling, mens en tredjedel (ned fra 42 til 33) får et resultat som er bedre enn forventet.

-  Når det gjelder det sørlandske næringslivet i 2016 må vi ikke glemme at det fortsatt er ordrereserver som skal leveres både i 2016 og 2017 i oljeservice. Vi har også mye eksport i vår region, og turistbransjen som vi lever godt av store deler av året gjør det bra. Vi tror det blir positiv vekst i norsk økonomi i 2016 også, men litt svakere enn i år. Det er viktig å finne lyspunktene også i det sørlandske næringslivet, og snakke opp det som fortsatt går godt, avslutter Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.


Fakta:
Undersøkelse blant bedriftene i næringsforeningene i storbyene i Norge: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Bergen.  Undersøkelsen har 1774 respondenter og er gjennomført i månedsskiftet november/desember 2015.Tidspunkt for undersøkelsen: 26.11 – 07.12. 2015Utvalg: Medlemmer i næringsrådene

Veiemetode: Tallene er veid

Antall svar: 1774

Svarprosent: 11%

Metode: E-postundersøkelse

Undersøkelsen er nå gjennomført i 4 år
facebook

Relaterte saker