Tidligere LIM-koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad, er tildelt Women in Business’ hederspris 2021.

Hederspris til Toril Hogstad

13.08.2021 | Margrethe Saga
Tidligere LIM-koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad, er tildelt Women in Business’ hederspris 2021.
- Tusen takk for denne fantastiske prisen! Det handler om å finne dem du kan samarbeide med, og bruke de ressursene som finnes rundt deg for å få til det du vil. Nøkkelen er samarbeid! Begrepet likestilling kan for noen oppfattes som en rød klut. Det har vært diskutert om vi skal gå bort fra dette, og finne et begrep som ikke oppfattes provoserende, for eksempel likeverd. Heldigvis har vi holdt fast ved likestilling, og nå har det blitt en hedersbetegnelse, sa Toril Hogstad fra scenen.

Prisen ble overrakt av leder for styringsgruppa, Vibeke Holm Ruud, under et WiB-arrangement fredag.

Juryen består av medlemmene i WiBs styringsgruppe, og her er deres begrunnelse for prisen:

Vinneren av årets hederspris fra WiB har jobbet aktivt for et mer inkluderende og mangfoldig samfunn i hele sin yrkeskarriere, og må sånn sett betegnes som en pionér. I Kristiansand kommune spilte hun en avgjørende rolle for at likestilling fikk gjennomslag i mange deler av organisasjonen, og hun har vært et bindeledd mellom kommunen og næringslivet i flere prosjekter og samarbeid. Hun har vært en sterk og tydelig fagperson, som har trukket i tråder, åpnet dører og bidratt med sin kunnskap og kompetanse på mange ulike arenaer. Hun har vært sentral i en rekke viktige prosjekter, her er noen av høydepunktene:

  • Hun var med og utviklet Likestilt arbeidsliv helt fra den spede begynnelsen i 2013, og var den selvsagte prosjektleder for Kristiansand kommunes sertifisering.

  • Toril var prosjektleder for Kristiansand kommunes likestillings- og mangfoldsstrategi Det er mennesker det handler om, og ledet arbeidet med å gjennomføre strategien. Denne strategien har turnert verden rundt, og vist frem arbeidet som Kristiansand har gjort til inspirasjon for andre byer. Ved å være en primus motor i kommunen på feltet har hun bidratt til at Kristiansand kommune som organisasjon har kunnet gå foran og sammen med andre organisasjoner for å gjøre Kristiansand til en mer likestilt by.

  • Hun var initiativtaker og prosjektleder for kommunens mangfoldsuke, En by for alle, fra starten i 2018. Et initiativ som har fått internasjonal oppmerksomhet.

  • Hun opprettet en tverrfaglig faggruppe for å ivareta likestilling i alle kommunens områder: eksempelvis i oppvekst, barnehage og skole, gjennom byutvikling og vedlikehold i byen, i helse og omsorgssektoren, frivilligheten og generell samfunnsutvikling.

  • I tillegg var hun prosjektleder for Skeives levekår, som ble foretatt av Kristiansand kommune, og hun er også tildelt Homofrydprisen.


Hun har alltid sett, oppmuntret og støttet dyktige kvinner rundt seg, ikke minst yngre kvinner på vei inn i arbeidslivet og kvinner med ulik bakgrunn. Kolleger i kommunen, som har jobbet tett på henne i en årrekke, sier hun har lagt ned en formidabel arbeidsinnsats på områder hvor hun i flere år har «stått mye alene». Hun beskrives som kunnskapsrik og faktaorientert, og har vært god til å få oppmerksomhet rundt fagfeltet hun jobber med – et eksempel på at hun kanskje har vært litt forut for sin tid?

Årets hederspris fra WiB tildeles Toril Hogstad, som ikke bare hedres for den jobben hun selv har gjort, men for den evnen hun har til å løfte fram andre kvinner på arenaer der beslutninger fattes.

 

WiBs hederspris deles ut til en person som over tid har engasjert seg i å styrke andelen kvinner i lederposisjoner og på arenaer hvor beslutninger fattes i regionen.

Tidligere vinnere er Tulla Wahlstedt, Anita S. Dietrichson og Ann-Kristin Olsen.
facebook

Relaterte saker