SPENN
Ove Skåra, kommuniksjonsdirektør i Datatilsynet.

Etterspør opplysninger om personvern

17.06.2016 | Ingrid Michalsen
– Denne appen sliter med en del av de grunnleggende kravene, sier Ove Skåra, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet. Palmesus endrer umiddelbart.
På Datatilsynets hjemmesider står følgende råd til apputviklere om personvern: «Brukerne av en app må informeres 0m hva som vil skje med personopplysningene deres dersom de installerer og bruker appen. Dette er del av informasjonsplikten i personopplysningsloven. Det skal opplyses om formålet med behandlingen av  personopplysningene».

– Personvernerklæringen skal komme før man laster ned, ikke etter. Og det gjør ikke denne. Jeg fant en lenke som det stod personvern på, men da jeg trykket på den kom jeg bare til hjemmesiden til Palmesus. Jeg måtte lete videre på selve appen, etter ha installert den, og da fant jeg til slutt noe om personvern. Men det ga ikke mye informasjon, påpeker Skåra.

– Når det er sagt, så er det veldig mange som slurver med dette. Her stiller de på linje med veldig mange andre apper, i to tredjedeler av tilfellene så sier de ikke hva de bruker personopplysninger til. Brukerne burde stille mer krav poengterer han videre.

– Det høres ut som du gir gult lys for denne appen?

– Ja, de bør nok se på dette med personvernerklæringen. Som er tilfellet for veldig mange andre apper. Palmesus tar innspillet fra Datatilsynet på alvor, og bestemmer seg for å ta grep umiddelbart.

– Brukervilkårene er nå oppdaterte og kommer opp ved pålogging i henhold til hva Datatilsynet påpekte. Ved neste release (som kommer før Palmesus) vil det også ligge en FAQ knyttet til personvern og bruk av brukerdata i appen, forklarer Leif Fosselie.

– Så dette er grep dere nå gjør etter innspillene fra Datatilsynet?

– Vi hadde allerede tenkt å oppdatere vilkårene og fikse dette, men fremskyndet det etter tilsynets innspill, påpeker
Fosselie.
facebook

Relaterte saker