SPENN
- Jeg vil at bransjen skal bli snakket om, og at vi skal bli stolte av oss selv, sier Cathrine Stien, daglig leder i Digin.

– Sammen kan vi snakke med utestemme

15.12.2021 | Tekst: Jan Frantzen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
Som leder av IT-klyngen Digin må Cathrine Stien være både nær og visjonær. Og hun håper å bidra til å få flere kvinner inn i bransjen.
– Hva er verdien av en klynge som dette?

– Vi kan løfte bransjen på tvers av ulike fagområder. Når vi står flere sammen kan vi snakke med litt mer utestemme overfor politikere og resten av næringslivet enn det hvert enkelt firma kan. Det er viktig at vi setter fokus på de felles utfordringene vi har – vår bransje skal øke med 66 prosent innen 2030, og én av fem bedrifter har utfordringer med å finne ressurser – i tillegg til at vi må snakke om de gode arbeidsoppgavene og de spennende tingene vi jobber med.

– Hvor er Sørlandet i løypa i IT-bransjen?

– Vi har veldig mye bra her. Vi utdanner mange, og så må vi sørge for at vi beholder dem i regionen. Vi har mange bedrifter som har veldig interessante IT-oppgaver å løse, men som ikke nødvendigvis ser på seg selv som IT-bedrifter. De gjør mye interessant innenfor vårt fagfelt, og tar i bruk teknologi på nye måter.

– Hva har pandemien betydd for bransjen?

– Det positive er at folk har blitt mer digitale, både i privatlivet og i arbeidslivet. Mye som ellers hadde måttet vente mange år på å modne, er nå blitt tvunget frem. Det enkleste eksemplet er alle de fysiske butikkene som også har måttet bli nettbutikker. I tillegg er det spennende å se hvordan denne utviklingen vil foregå innen den finansielle sektoren. Der man før hadde et regnskapssystem og en bank, blir dette nå smeltet sammen i større grad. Totalt sett har vår bransje opplevd en voldsom vekst, så fokuset nå er å sikre at veksten blir bærekraftig, og at vi lykkes med å sikre nok og riktig kompetanse for å dekke behovene i årene fremover.

– Hva må du være god på i denne jobben?

– Som klyngeleder må jeg nok være mer visjonær enn det jeg har vært i andre lederroller, samtidig som jeg må være nede på det mellommenneskelige og individuelle. Jeg må lytte til de konkrete behovene hos de forskjellige bedriftene, forstå disse behovene og sette dem i et større perspektiv. I tillegg skal vi skape møteplasser, tilhørighet og sterke miljøer innenfor de ulike fagfeltene. Og vi skal ikke bare sitte og snakke om dette i vår klynge, vi skal få spredd kompetansen ut på ulike arenaer og ut av regionen. Jeg vil at bransjen skal bli snakket om, og at vi skal bli stolte av oss selv og det vi har fått til. Det er mitt personlige mål.

– Hvordan er kjønnsbalansen i IT-bransjen i dag?

– Den er fortsatt litt skjev. Men vi treffer studenter i mange ulike sammenhenger, og der er balansen bedre. Det er mange unge kvinnelige talenter der ute, og det er absolutt en del av min jobb å bidra til å legge til rette for bedre kjønnsbalanse her i regionen. Vi må skape en trygg og inkluderende atmosfære, slik at du for eksempel ikke trenger å være 50 år før du føler deg klar for å stå på en scene på et seminar.

– Hva er det aller mest spennende som skjer innenfor IT nå?

– Da må jeg nok si bruken av kunstig intelligens. Spesielt er jeg spent på å se hva som kan skje når vi kombinerer det med de store fortrinnene vi har i regionen: prosessindustrien, den maritime industrien og reiselivs- og opplevelsesindustrien. Bransjene er veldig villig til å omstille seg, og svært konkurransedyktige. Når de begynner å ta i bruk kunstig intelligens, som noen aktører allerede har gjort, og får høstet gevinstene av det – da ser jeg veldig lyst på vår region.

FAKTA: Cathrine Stien (45)

Stilling: Daglig leder i IT-klyngen Digin

Bor: I Kristiansand

Bakgrunn: Bachelor i økonomi og administrasjon, master i ledelse. Har jobbet som kabinansatt i SAS, prosjektleder i MacGregor, rådgiver i Egde Consulting og CEO i StepChange

Tre prinsipper for ledelse:

1 – Vær uredd, tør å snakke med store ord for å sette retning.

2 – By på deg selv gjennom å være engasjert, uhøytidelig og tilgjengelig.

3 – Vis høy grad av tillit og forsøk å oppnå forståelse for andres opplevelse og situasjon.
facebook

Relaterte saker