Foran i bildet, Jan Willy Føreland fra Faveo Prosjektledelse, Rådmann i Birkenes kommune Gro Anita Trøan, Ordfører Birkenes Kommune Anders Christiansen og næringsrådgiver i Birkenes Kommune Arild Tveide.

Birkenes positiv til storkommune

19.01.2016 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Det var en inspirerende og vel forberedt Jan Willy Føreland fra ressursgruppen for infrastruktur- og byutvikling i Næringsforeningen, som holdt foredrag i Birkenes den 14. januar 2016.
- Vi må være synlige og ta posisjonen mellom Rogaland og Østlandet fordi vi har en god tilknytning til Vestlandet i dag. Og vi må synliggjøre Agder som en landsdel, og Kristiansand som en storby. Gjennom strategiske allianser kan vi bygge infrastrukturen og styrke landsdelen, sa bl.a. Jan Willy Føreland. Han kom fra ressursgruppen for infrastruktur og næringsutvikling, i Næringsforeningen for Kristiansandsregionen.

- For kommunestrukturen handler om å skape grunnlag for framtidig vekst og utvikling i regionen og en attraktiv storby vil ha stor betydning for hele landsdelen, sa Føreland videre.

Jan Willy Føreland viste til at K5 kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, og at Kristiansand og nabokommunene er gjensidig avhengige av hverandre. Han pekte videre på en rekke fordeler for kommunesammenslåingen, og gjorde også oppmerksom på hva som er viktig å ivareta fra i de mindre kommunene.

[caption id="attachment_4869" align="alignright" width="249"]Ordfører Anders Christiansen og rådmann Gro Anita Trøan, begge fra Birkenes Kommune Ordfører Anders Christiansen og rådmann Gro Anita Trøan, begge fra Birkenes Kommune[/caption]

–Det er viktig å fortsatt sikre nærhet og lokal beslutningsmyndighet på viktige saker. Forslaget om kommunedelorganisering kan ivareta nærheten, samtidig som den nye store kommunen kan utnytte stordriftsfordeler og bli en sterkere regional aktør, sa Føreland.

Han framhevet kvalitetene i Birkenes som må ivaretas, hva som er vekstdriverne og viktigheten av samarbeidet i trekanten Universitet, det offentlige og næringslivet.

- Vi opplever en flott mottakelse av så vel kommuneledelse som av næringsrådet i Birkenes, de er offensive og opptatt av å sette seg best mulig inn i konsekvensene av en kommunesammenslåing, sa adm dir Anita S Dietrichson, etter møtet.

- Hovedbudskapet vårt var at den politiske ledelse må sette seg i førersetet, ta ledelsen  og engasjere seg, dette betyr mye for oss.  Vi diskuterte den videre framdrift knyttet til utfordringene med kommunesammenslåingen, og kommer gjerne igjen hvis vi kan bidra med noe mer, sa Dietrichson.

-Det var også interessant og imponerende å få en god innføring i utviklingen av 3 B Fibreglass Norway. En hjørnestensbedrift som bidrar til viktige arbeidsplasser i Birkenes, avsluttet Dietrichson.

Fra kommuneledelsen møtte både ordfører Anders Christiansen, rådmann Gro Anita Trøan, leder av Birkenes Næringsforum, Paul C Jensen og dets styre, samt næringsrådgiver Arild Tveide. Alle fra Birkenes. Fra Næringsforeningen var Jan Willy Føreland, seniorrådgiver Runar Brøvig og administrerende direktør Anita S Dietrichson tilstede.

[caption id="attachment_4870" align="alignnone" width="485"]Møtebirkenes1 Fire representanter fra styret i Birkenes Næringsråd. Til høyre i bildet, seniorrådgiver i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Runar Brøvig.[/caption]

 


Fakta:
Birkenes Næringsråd valgte på årsmøtet i 2014, Paul C. Jensen fra 3B Fibreglass Norway til leder. Birkenes Næringsforum ble etablert I 1992Kilde: www.birkenes.kommune.no

 
facebook

Relaterte saker