SPENN
De fem som står bak Pleco Marine ønsker å utvikle en klimanøytral og bærekraftig bedrift.

Bærekraftig business

05.10.2021 | Margrethe Saga
Gründerne bak Pleco Marine vil bli Nord-Europas største i sin bransje.
artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse - vil du annonsere her?
– Fortell om ideen deres?

– Vi dyrker mikroalger som skal tilsettes som ingrediens i fôr til oppdrettslaks. Foreløpig har vi et lite anlegg i Lyngdal, hvor vi samarbeider med Landbasert Akvakultur Norge. Ved å bruke mikroalger i fiskefôr kan man få et mer lønnsomt og bærekraftig fôr. Planen vår er å benytte oss av mikroalger fra arktiske områder, fordi disse er mer tilpasset temperaturen og lysforholdene vi har i Norge. Et tonn mikroalgeolje vil erstatte fiskeolje fra 60 tonn villfisk. Det er altså mer bærekraftig, i tillegg til at det kan bidra til å redusere lakselus.

– Hvordan ser markedet ut?

– Først og fremst dreier det seg om fôrprodusenter til laks. De største produsentene krever et veldig stort volum, med leveranser på flere tonn i uka. Vi sikter oss derfor i første omgang inn mot litt mindre oppdrettere. Først og fremst er markedet vårt i Norge, men vår visjon er å bli Nord-Europas største produsent av mikroalger. Per i dag er det få som driver med dette i Europa, og vårt anlegg i Lyngdal er faktisk Norges nest største.

– Hvordan kom dere opp med ideen?

– Da vi var studenter ved Universitetet i Agder hadde vi en forskningsuke hvor vi så på ulike problemstillinger. Der kom vi i kontakt med Trond Rafoss fra Landbasert Akvakultur, som tok opp dette med mikroalger. Vi syns det var spennende å gå i dybden på, og nå har vi funnet løsningen som vi vil ta videre.

– Hvilken bakgrunn har dere?

– To av oss er utdannet innenfor økonomi, en innenfor innovasjon samtidig som han har jobbet noe i oppdrettsnæringen, i tillegg til at vi har en markedsfører og en med teknisk kompetanse. Vi håper å vokse, og vil blant annet knytte til oss noen med kompetanse innenfor biologi.

Pleco Marine: 

Hvem: Karl Wiik, Benjamin Torvund, Jørgen Henriksen, Eirik Ullenrød og Tobias Øverli

Hva: Startet Pleco Marine i januar 2021. Jobber med å utvikle fiskefor av mikroalger, for en mer bærekraftig og lønnsom oppdrettsnæring.

Tre ting vi har lært:

Kapital er viktig.

Vær frempå. Vi brukte første halvår på å ringe rundt til forskere.

Undersøk markedet. Bruk tid på dette, og vit at det er et kundegrunnlag før du setter i gang.
facebook

Relaterte saker