Aktuelt
Hege Gabrielsen (PwC), Håkon Reiersølmoen (Varodd/Game On) og Trond Backer (Næringsforeningen). Foto: Håkon Repstad

Flere i Arbeid inngår samarbeid med Game On

15.09.2023
Denne uken signerte Næringsforeningen samarbeidsavtale med Varodds prosjekt Game On, som nå blir en del av satsingen i prosjektet Flere i Arbeid. - Viktig tiltak for å sikre at enda flere som står utenfor arbeidslivet, kommer i jobb, sier Helena Frustøl Andås i Næringsforeningen.
- Game On er et effektfullt tiltak for å kvalifisere ung it-kompetanse i tett samarbeid med arbeidsgivere. Med Game On som en del av Flere i arbeid kan vi også synliggjøre denne muligheten for enda flere bedrifter, og flere kan bidra i utviklingen. Vi har alt å vinne på å utvikle kvalifiseringstiltak som treffer bedriftenes behov samtidig som kandidatene får den oppfølgingen de trenger for å fullføre og bidra med kompetansen i næringslivet, sier Helena Frustøl Andås, prosjektleder for Flere i Arbeid i Næringsforeningen.

- Det at Prosjektet startet med Varodd, som også er representert i NiKrs ressursgruppe Flere i arbeid, styrker også sammenhengen til satsningen vår, forklarer Frustøl Andås videre.

Samarbeidet ble lansert under en sofasamtale på konferansen Techpoint onsdag 13. september. Næringslivet har et stort behov for arbeidskraft i dag og i tiden som kommer, samtidig er en stor andel mennesker i vår region utenfor arbeid og representerer således en arbeidskraftreserve, 16.000 i arbeidsfør alder står i dag utenfor arbeidslivet i Kristiansandsregionen.

Målet med samtalen, var å utfordre på hva næringslivet kan gjøre for å tette gapet mellom behovet for arbeidskraft og tilgang på etterspurt kompetanse. Er det kompetanse vi ikke ser? Og hvordan tar vi i bruk den ubrukte arbeidskraften og drar nytte av dette?  


F.v. Tine Severinsen, HR-leder i FS Mur, Heidy Døsvik, leder i NAV Kristiansand og medlem i programstyret i Flere i Arbeid, Hege Gabrielsen, partner i PwC og leder av næringsforeningens ressursgruppe Flere i Arbeid, samt Christian Berthelsen, tidligere medlem av ressursgruppen og intitiavtager til tiltaket Bedriftspakken.

I samtalen stilte Cathrine Stien, daglig leder i IT-klyngen Digin, Hilde Marie-Sørensen, storyteller i NOV og bedrift som er med i Game On-prosjektet, Eivind Lie, student fra GameOn som nå har praksis på NOV og Carl Nicolaysen fra Varodd og Game On-prosjektet.

- Game On er et unikt samarbeid mellom UiA, Varodd Utvikling og næringslivet, hvor vi samarbeider om å få folk med digitale ressurser i jobb. Vi har for tiden 24 studenter inne i prosjektet nå, rundt 18 av disse er ute i praksis hos bedrifter, forteller Nicolaysen.

Studentene gjennomfører et 1-årig tilpasset studie i Akademisk e-sport på Universitet i Agder, samtidig som de jobber parallelt i næringslivet. Både i studiet og i bedriften får studentene bruk for gaming- og IT-kunnskapene sine. Studiet videreutvikler ferdigheter som er viktig for dagens samfunn innenfor spillhistorie, programmering, psykologi, video og lyd, spilldesign samt e-sport. I tillegg statistikk, kart og logistikk. Stien i Digin bekrefter at behovet er der.

- Våre bedrifter trenger kompetanse, og dette prosjektet kan være med på å sette bedriftene i kontakt med mennesker som sitter på kompetanse de trenger på en smart og god måte, understreker Stien.

Med i samtalen under Techpoint, som foregikk ute i fojaeen før konferansen startet, var også Heidy Døsvik, leder i NAV Kristiansand og medlem i programstyret i Flere i Arbeid, Hege Gabrielsen, partner i PwC og leder av næringsforeningens ressursgruppe Flere i Arbeid. I tillegg til Christian Berthelsen, tidligere medlem av ressursgruppen og intitiavtager til tiltaket Bedriftspakken, samt Tine Severinsen, HR-leder i FS Mur, og pilotbedrift i Bedriftspakken.

- Vi trengte arbeidskraft, og slet med å finne det. Da jeg kom over Bedriftspakken foreslo jeg for ledelsen i bedriften vår å bli med på dette. Vi trengte en ny kollega, og vi ønsker å bidra til at flere mennesker kommer i arbeid. Nå har vi en person inne gjennom dette prosjektet som har vært hos oss siden mars, og det fungerer veldig bra. Dette er en kandidat vi trolig ikke ville funnet og tatt inn hos oss hadde det ikke vært for dette prosjektet, påpeker Severinsen.

Hege Gabrielsen i PwC sier de også ønsker å være med som pilotbedrift nå, og oppfordrer flere bedrifter til å gjøre det samme.

- Bedrifspakken skal gjøre det enklere for bedrifter å rekruttere ressurser som står utenfor arbeid med 5 enkle steg.  Det går på enklere kontakt med NAV, jobbmatch, en konkret avtale som tar for seg forvetingsavklaring, en oppstartsplan og jobbfastholdelse, i form av god kommunikasjon mellom arbeidsgiver og kandidat, understreker Gabrielsen. 


For mer informasjon om prosjektet, se nettsiden flereiarbeid.no. 
facebook