Helena Frustøl Andås, prosjektleder i Næringsforeningen og Flere i arbeid. 

- En unik mulighet for din bedrift

04.05.2023
Nå kan du delta som pilotbedrift i «Bedriftspakken – 5 steg til en ny kollega».
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER

Bedriftspakken er en samling av helt konkrete verktøy som er utviklet for å gjøre det enklere og mer forutsigbart å rekruttere blant dem som står utenfor arbeid i dag. Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse, og er nå i gang med å teste ut tilbudet. (Les om erfaringene til FS Mur nederst i artikkelen)

- Det er fortsatt plass til flere. Meld deg opp før juni og du får kurs i mangfolds- og inkluderingskompetanse, oppfordrer Helena Frustøl Andås, prosjektleder i Næringsforeningen og Flere i arbeid.  

 

Dette er «Bedriftspakken – 5 steg til en ny kollega»  

 

Bedriftspakken «5 steg til en ny kollega» er et verktøy som er utviklet av bedriftene i Næringsforeningens ressursgruppe Flere i arbeid  sammen med PwC. 

- Mange arbeidsgivere, særlig i det private næringsliv, gjør mye for å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeid. Likevel er det fortsatt mange som ønsker å jobbe, men blir stående utenfor arbeidslivet, sier Frustøl som konstaterer at det er et stort potensiale blant disse.

- Vi må tørre å inkludere de ressursene som ønsker å jobbe. Bedriftspakken skal bistå og trygge arbeidsgiver i denne prosessen.

Se video som forklarer Bedriftspakken:Behovet for en slik bedriftspakke kom fra lederne i ressursgruppen, som opplevde at det var stor variasjon i tilgangen på støtte og hjelp, de gangene de selv har rekruttert via NAV eller andre arbeidsmarkedsbedrifter.

Bedriftslederne har samlet suksesskriterier og pekt på viktige elementer som må være tilstede for at arbeidsgivere kan gjøre en best mulig jobb med å inkludere og få den nyansatte til å trives med arbeidet. 

 

FS Mur først ut
 

FS Mur er en av bedriftene som allerede benytter Bedriftspakken. Mur- og entreprenørselskapet har hatt en jevn vekst gjennom årene og har stadig behov for nye tilskudd.

 

- Vi ble med som pilot i Bedriftspakken fordi vi ønsker å være en bidragsyter til å få flere i arbeid, samt at vi hele tiden er på utkikk etter nye kolleger. Vi ser på Bedriftspakken som en fin mulighet til å hjelpe flere inn i jobb, forteller Tine Severinsen, personalansvarlig i FS Mur. 

Hun legger til at det er en trygghet både bedriften og for den ansatte å ha et skreddersydd opplegg å støtte seg til.

 

Tilrettelegging har vært et viktig fokus for murerbedriften, for å sikre at den nyansatte får de beste forutsetningene for å mestre arbeidet og trives på nytt arbeidssted.  


- Kandidaten som vi har matchet med ønsker å jobbe fysisk igjen. Vi er heldige som har en stilling som kan formes av den ansatte, og personen vil selv kunne regulere ut fra behov. Vi ser at kandidaten har store resurser og vi har troen på at dette blir en god match.  

 

- Vi har fått god oppfølging fra veileder i NAV og de involverte fra Næringsforeningen som jobber med Bedriftspakken. Vi setter også pris på spillerommet vi har fått som bedrift. Vi gleder oss til oppstart, er spente på veien videre. Skulle kandidaten ønske å øke stillingsprosenten, så er vi positive til det, sier Severinsen.  

 

NAV Kristiansand er en viktig samarbeidspartner i Bedriftspakken. Det er de som formidler kandidatene med utgangspunkt i bedriftens behov, formidler verktøyene som ressursgruppen Flere i arbeid har utarbeidet og bistår ellers ved behov. Leder for NAV Kristiansand, Heidy Døsvik har stor tro på prosjektet.

 

- Vi har ikke fått alt til før, men nå tror vi at vi gjør det, fordi vi tenker faktisk nytt.

 

 

Delta som pilot i Bedriftspakken

For bedrifter som har et behov for arbeidskraft og et ønske om å bidra til at flere kommer i arbeid.  

 

Hva betyr det å være pilotbedrift?  


Som deltaker i piloten bidrar du med viktig innsikt og erfaring som Næringsforeningen vil benytte til å videreutvikle Bedriftspakkemodellen. Du bidrar dermed til å utvikle et verktøy til å bli enda mer treffsikkert og som kan føre til at flere arbeidsgivere tør å ta sjansen på de mange som står utenfor.  

 

Ved å delta i piloteringen av Bedriftspakken, blir du satt i kontakt med en NAV-veileder som vil jobbe for å finne en kandidat som matcher behovene og mulighetene i din bedrift. Målet er jobbfastholdelse. Du får tilgang på nyttige verktøy og oppfølging underveis.  

 

Alle bedrifter som melder seg opp til å delta i piloten før juni får kurs i mangfolds- og inkluderingskompetanse som er skreddersydd for pilotbedriftene. Kurset holdes onsdag 7. juni kl. 09-12.  

 

Hvordan bidrar du til Flere i arbeid?  


Som pilotbedrift er du en aktiv bidragsyter til programsatsingen Flere i arbeid, som er et samarbeidsprogram mellom Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, NAV Agder, Universitetet i Agder og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Det overordnede målet til programmet er å få flere i arbeid. Målet med Bedriftspakken er å gi arbeidsgivere tilgang på relevante hjelpemidler og kompetanse som gjør det enklere å rekruttere og ansette kandidater som står utenfor arbeid. 

 

Vil du være pilotbedrift? Ta kontakt med prosjektleder Helena Frustøl Andås på epost helena@nikr.no eller tlf: 95808638.    

Bedriftspakken er utviklet i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank. 

facebook