Medlemsnytt

70 år i transportbransjen

17.03.2016 | May Baagøe Broughton
Håkull AS kan se tilbake på 70 års drift. I løpet av disse årene har det vært en betydelig utvikling. I dag er det tredjegenerasjon som er sjef i bedriften.
Tre generasjoner Håkull har vært med å bygge opp bedriften. Fra den spede begynnelse med gründer Kristen Håkull i 1946, via hans sønn Gudmund Håkull som ledet firmaet i en årrekke, og som fremdeles er aktiv. Kjartan Håkull, tredjegenerasjon, er nå leder av bedriften.

«Håkull AS og Håkull-gruppen er, og har vært, en betydelig tjenesteyter til næringslivet i spesielt Sør-Vest Norge, men også i hele landet hva gjelder flytting og trafikker fra/til Danmark. Også avdelingen i Kristiansand har vært en viktig pilar i veksten gjennom mange år. », skriver selskapet i en pressemelding.

Markedsansvarlig Tor Grindheim forteller at Håkull AS startet opp sin virksomhet i Kristiansand i 1974. I årene fra da og frem til og med 1989, var tilholdsstedet i Jørgen Moes gate, nærmere bestemt i «Bryggerigropa», bak Christiansands Bryggeri.

- Tilhold der var myntet på nærheten til jernbanen (med sidespor), da en veldig stor del av virksomheten i de tidlige år var rettet mot containere og flak på bane. I de tider var også innland en fremtredende del av virksomheten, med trafikker både vest- og østover og ellers i landet, forteller Grindheim.

Grindheim forteller videre at i perioden i Bryggerigropa, ble også grenseoverskridende transport utviklet og etter hvert den dominerende faktor.

- Da Håkull Innland mot slutten av 80-tallet ble solgt ut av selskapet, var vår knytning til jernbanen borte og Håkull Eiendom bygde da opp helt ny terminal i Rigedalen (innflyttet 1990), hvor de har deres terminal den dag i dag.

- Grenseoverskridende transport med trailer til/fra Europa basert på dør/dør prinsipp er blitt en styrke for oss og bedriften har et betydelig kundeomfang i begge Agderfylker , men selvsagt også i Rogaland, sier Tor Grindheim, markedsansvarlig i Håkull.

-  Vi er en betydelig bruker av fergene mellom Kristiansand og Hirtshals, men også Larvik. Med en trailerflåte på cirka 100 stk, tilbyr vi et bredt omfang av transportkapasitet til og fra kontinentet, og vi har som strategi  i hovedsak å benytte oss av norske og danske bileiere og sjåfører, avslutter Grindheim.
facebook

Relaterte saker