F.v Stein Inge Jærnes og Randi Granvold fra 07 Media, Anita S. Dietrichson og Ole-Petter Sunde Næringsforeningen og Tobias Sindland 07Media.

07 Media og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inngår hovedsamarbeidsavtale

15.01.2016 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
- For oss er det viktig å delta i regionens viktigste nettverk av næringslivsbedrifter. Vi er opptatt av å skape merverdier for våre kunder og forretningsforbindelser, og vi ønsker å bidra mer i det lokale næringslivet. For oss ble det helt naturlig å inngå samarbeidsavtale med næringsforeningen, sier daglig leder Randi Granvold i 07 Media.
07 Media, som er en del av det Oslo baserte 07 Media konsernet, holder til i moderne lokaler på Lund i Kristiansand. Selskapet er Sørlandets største kommunikasjonshus med nærmere 50 ansatte. Avtalen med Næringsforeningen gjelder for to år.

- For Næringsforeningen er en samarbeidsavtale med 07 Media et viktig og riktig strategisk valg, sier adm.dir Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen. 07 Media er en meget viktig aktør i regionens næringsliv, og selskapet vil sterkt bidra med sin kompetanse inn til våre medlemsbedrifter og våre øvrige samarbeidspartnere.

- Vi tar mål av oss om å være en totalleverandør for våre kunder innen både utvikling og produksjon av moderne kommunikasjonsløsninger. Jeg mener et av våre sterkeste kort er at vi har spisskompetanse innen både de digitale og analoge flatene. I den medieverden vi nå lever i er en av de viktigste oppgavene til en markedsfører å håndtere en effektiv og resultatskapende kommunikasjon i flere kanaler, sier Randi Granvold.

07 Media vil sammen med Næringsforeningen og andre samarbeidspartnere allerede nå i januar starte opp en nettverksgruppe som skal jobbe med å øke kunnskapen og kompetansen om kring digital forretningsutvikling og digital kommunikasjon.

-Vi er svært positive til 07 Medias digitale initiativ. Vi er sikre på at alle våre 10 hovedsamarbeidspartnere, som i hovedsak er relativt ulike bedrifter, i et fellesskap med Næringsforeningen vil bidra til et kompetansehevende samarbeid innad i Næringsforeningens medlemsmasse og seg imellom.  Vi gleder oss til å ta fatt på en rekke felles samarbeidsoppgaver sammen med 07 Media og de øvrige hovedsamarbeidspartnerne våre i 2016, sier Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.
facebook

Relaterte saker