Odd-Terje Døvik og Ole-Petter Sunde.

Returkraft AS og Næringsforeningen inngår hovedsamarbeidsavtale

07.07.2016 | May Baagøe Broughton
Returkraft blir dermed den ellevte partneren med Næringsforeningen, og vil i årene som kommer sterkt bidra med viktig kompetanse til foreningens strategiske utviklingsarbeid.
- Returkraft er en bedrift som vil mer enn bare å gjenvinne energien i restavfallet.  Returkraft vil bidra til å fremme bærekraftige løsninger som skal ta vare på miljøet rundt oss, forteller administrerende direktør Odd Terje Døvik.

- For Returkraft er denne samarbeidsavtalen viktig.  Vi ønsker å være med når Næringsforeningen skal videreutvikle sine satsingsområder, og sitter på kunnskap og kompetanse som vi gjerne deler. Vi vurderer foreningens nettverk som en svært viktig arena når det gjelder påvirkning på områder som er viktige for Returkraft, understreker Døvik.

Ole-Petter Sunde i Næringsforeningen sier at også for dem er denne avtalen viktig.

- Vi har behov for et spesielt tett samarbeid med noen utvalgte, viktige selskaper i regionen.  Sammen med våre hovedsamarbeidspartnere vil Næringsforeningen styrke det regionale samarbeidet innen ulike områder for næringsutvikling og næringspolitikk de neste årene, og i denne sammenheng vil Returkraft være en viktig partner, sier Sunde.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson, understreker at det grønne skiftet er en viktig del av foreningens ti-punkts handlingsplan for 2016.

-  Det er avgjørende at næringslivet og industrien kommer opp med gode løsninger knyttet til ressurseffektivisering og klimaskift, og jobber bra sammen med det offentlige på dette området, forklarer Dietrichson.

- Returkraft gjør etter vår mening det, har høy kompetanse og står for en «beste-praksis» innenfor sin bransje. Den vet vi at de gjerne deler med andre, derfor betyr denne avtalen mye og er et viktig innspill i den overordnede tenkingen i Næringsforeningen, avrunder hun.

Fakta om Returkraft

Returkraft driver energigjenvinningsanlegget på Langemyr, 5 kilometer nord for Kristiansand sentrum.

Anlegget ble satt i drift våren 2010, og tar imot cirka 130.000 tonn restavfall per år fra hele Agder. Energien i avfallet gjenvinnes i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Energiproduksjonen ved anlegget tilsvarer det årlige forbruket til nesten 20.000 eneboliger.

Returkraft eies av Avfall Sør, Agder Renovasjon, Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap, Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap, Setesdal Miljø og gjenvinning IKS og Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap.

 
facebook

Relaterte saker