Representanter fra flere aktører deltok på workshopen. Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune

- Se personen som en ressurs

16.09.2021 | Margrethe Saga
Nesten 50 personer var til stede for å diskutere utenforskap da Næringsforeningens ressursgruppe Flere i arbeid arrangerte workshop denne uka.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint
Tema for møtet var «Flere i arbeid: Historier verd å videreformidle», og hensikten var å samle både beslutningstakere og brukerstemmer for å dele historier og erfaringer knyttet til utenforskap og inkludering i arbeidslivet, og sammen finne frem til gode løsninger.

I Kristiansandsregionen står 15.800 personer utenfor arbeid. Utenforskap er en stor samfunnsutfordring og representerer samtidig en uutnyttet ressurs i næringslivet. Hva skal til for å utnytte disse mange ressursene, og hvordan kan vi i fellesskap senke barrierer og mobilisere til handling? Dette var noe av det som ble diskutert på møtet.

Flere fortalte egne historier om utenforskap.

Akmal Ali delte blant annet egne erfaringer knyttet til lang arbeidserfaring og vanskeligheter med å få jobb. Han har høy utdanning, og har arbeidet 18 år som prosjektleder i oljebransjen. Nå har han søkt over 100 stillinger, uten å få jobb. Han utfordret systemet på hva som skal til for å lykkes med å komme i arbeid.

En annen deltaker fortalte om hvordan hun ble utbrent etter å ha vært utsatt for en stygg ulykke åtte år tidligere. Etter ulykken opplevde hun det vanskelig å komme tilbake på jobb, og at det var vanskelig for arbeidsgiverne å akseptere en redusert stillingsprosent. Dette førte til utbrenthet. Hun har nå klart å komme tilbake, og jobber i en begrenset stilling ved UiA.

- En suksessfaktor som var avgjørende for meg, og som vi må jobbe videre med, er kollegenes innsats i å inkludere den nyansatte. Bedriftens holdninger er det viktigste, leder og ansatte må se personen som ressurs, ikke en byrde, sa hun.
facebook

Relaterte saker