Vestre Strandgate, her fra krysset ved Rådhusgata.

- Havnegaten og Vestre Strandgate må harmoneres med grønt skifte

04.05.2016 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Det varsles oppstart av reguleringsplan for Ny Havnegate og Vestre Strandgate.I den forbindelse roper både Næringsforeningen, Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen et aldri så lite varsko.
- Vi frykter at et så stort veianlegg kan skape store barrierevirkninger mellom Kvadraturen og de nye attraktive byutviklingsområdene ved havna. Derfor er det nødvendig med en grundig planprosess og at alternative løsninger blir vurdert. Vi må tenke langsiktig, sier Anita S Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

I høringsnotatet har alle de tre partene, at Gårdeierforeningen, Næringsforeningen og Kvadraturforeningen gitt tydelige tilbakemeldinger. Det dreier seg om den varslede 2-felts Havnegaten, pluss sykkelvei og 5-6 felt for buss og bil, som må vurderes i en grundig og kreativ planprosess.

- Det er et sterkt ønske å vurdere behovet og se på om det er mulig at gatene fysisk kan utformes slik at en både ivaretar behovet for god tilgjengelighet og god avvikling av kollektivtrafikken, uten at det skapes uheldige barrièrer mellom Kvadraturen og byutviklingsrådene ved havna, sier Dietrichson.

Kvadraturen skal utvikles med bedre byliv, flere boliger og flere kontorarbeidsplasser, særlig ved kollektivknutepunktene. Målsettingen er at veksten skal oppnås uten økning i biltrafikken. Denne målsettingen må også legges til grunn for det reguleringsarbeidet som nå starter opp, skriver de tre foreningene.

-  Ny Havnegate og Vestre Strandgate vil være hovedinnfartsåre til Kristiansand fra vest. Dette blir derfor en premiss for den videre utvikling av Kvadraturen. Kvadraturen i Kristiansand er både landsdelssenter og bysenteret for Kristiansandsregionen. Det er mange interessenter som ønsker at byen skal få 15.000 innbyggere, og vi må derfor passe på at veganlegget er bra, rent utviklingsmessig for Kvadraturen, spesielt med tanke på de unike mulighetene som ligger i det attraktive byutviklingsområdet knyttet til havna, sier Dietrichson.

Les høringsuttalelsen som er gitt her.

 
facebook