Tom Chr. Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom og leder av infrastrukturutvalget i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Foto: Anita S. Dietrichson

- Haster å få løst Gartnerløkka

30.03.2016 | Ingrid Michalsen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk klar beskjed fra Næringsforeningen under dialogmøte om Nasjonal Transportplan i Kristiansand tirsdag: - Flaskehalsen Gartnerløkka må løses, og det må skje så raskt som mulig.
- Den uavklarte situasjonen med Gartnerløkka er til hinder for utvikling i regionen. Skal vi få til den utviklingen vi ønsker i Vestre Havn, Lagmannsholmen og jernbaneområdet, så må Gartnerløkka avklares. Alt dette henger sammen, sier Tom Chr. Bredesen, leder av infrastrukturutvalget i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Budskapet ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) under dialogmøte om Nasjonal Transportplan på Quality hotell i Sørlandsparken tirsdag denne uken.

- Utgangspunktet for dette møtet er at jeg ønsker hjelp til å prioritere hvilke transportkategori vi bør vektlegge, og hvilke veistrekk som bør prioriteres i NTP, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og minnet om at det å stå sammen og at landsdelen samlet gjør en prioritering, vil ha avgjørende betydning for gjennomslag.

– Det er ikke slik at det gjelder å ha en lengst mulig liste. Da kommer man ingen vei. Hele landet er med i konkurransen om bedre kommunikasjon.

Haster å få løst

Bredesen var en av flere som holdt foredrag under møtet tirsdag, og var helt tydelig på hva som haster mest.

- De har jobbet med jernbaneområdet, og fellesterminalbegrepet i 20 år, uten at noe har skjedd. Nå har vi en anbefalt løsning på hvordan Gartnerløkka skal løses. Da er det bare å sette i gang, påpeker Bredesen.

Tidligere i år ble det klart at nye E 39 fra Kristiansand vest - Vigeland er en av fem veistrekninger som prioriteres først av det av det nye veiselskapet, Nye Veier AS. Men utbyggingen starter ved Breimyrkrysset ved Hellemyr, og Gartnerløkka er dermed ennå en uløst flaskehals.

[caption id="attachment_5553" align="alignnone" width="354"]Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Frp, sammen med Agders stortingsrepresentant Åse Michaelsen fra Frp, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, Tom Bredesen, leder av infrastrukturutvalget i næringsforeningen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med stortingsrepresentant Åse Michaelsen, adm. dir. i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson og Tom Bredesen, leder av infrastrukturutvalget i næringsforeningen.[/caption]

Må prioritere 

- Hvordan tok Solvik-Olsen imot budskapet?

- Veldig positivt. Regjeringen legger vekt på byutvikling og forsterkning av storbyregionene. Ettersom Kristiansand ikke er definert som storbyregion,  er det spesielt viktig at vi kommuniserer med en samlet stemme om viktigheten av å løse Gartnerløkka, forklarer Bredesen.

- Og som ministeren sa:  Man kan gjerne sette opp en ønskeliste fra alle kanter. Men det er det samme som å be om ikke å bli hørt.

- Talte dere med samlet røst på møtet tirsdag?

- Ja, jeg vil si at det nærmest var unison enighet om at Gartnerløkka må løses først, svarer Bredesen.
facebook

Relaterte saker