SPENN
Linn Grøtberg, Stiftelsen Miljøfyrtårn

– Det handler om overlevelse

08.11.2021 | Margrethe Saga
En undersøkelse Næringsforeningen har gjort i samarbeid med PWC og Spareskillingsbanken viser at næringslivet på Sørlandet fortsatt har noe å gå på når det gjelder bærekraft.
artikkelen fortsetter under annonsen
Nordic Arena
– Vi ser at en del av de største bedriftene på Sørlandet har en høy bevissthet rundt bærekraft, men de fleste bedrifter kobler fremdeles ikke bærekraft til smart business. Det bekymrer meg, for dette handler om overlevelse på lang sikt. Tallene i undersøkelsen bør gi næringslivet et spark bak. Fremtidens marked vil kreve at vi konkurrerer på mer enn bare kroner og øre. Bærekraftige forretningsmodeller som tar hensyn til miljø og mennesker vil gi økt konkurransefortrinn i fremtiden, sier Linn Grøtberg.

Hun er leder for Næringsforeningens ressursgruppe Grønn omstilling, og leder for organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

I undersøkelsen, som ble gjennomført blant Næringsforeningens medlemmer våren 2021, kommer det blant annet frem at 59 prosent av de spurte ikke har utarbeidet KPI-er for bærekraft. 56 prosent har heller ikke tallfestede mål for bærekraft.

På spørsmål om hva som er de positive følgene av en bedrifts økte fokus på bærekraft, svarer 20 prosent at bærekraftsarbeid gir forbedret omdømme. 11 prosent sier at bærekraftsarbeidet gir økt innovasjon, og det er også 11 prosent som oppgir at et økt fokus på bærekraft bidrar til økt konkurransekraft i forbindelse med anbudskonkurranser.

– Jeg tror at mange ønsker å ta bærekraftshensyn, men de mangler kompetanse og de mangler incentiver. En del har fått på plass en mer miljøvennlig drift, med elbiler og avfallsgjenvinning. Det er en bra start. Men veldig få har gått inn og endret eller forbedret sine varer og tjenester. De etterspør kompetanse og incentiver for å lykkes, og det må vi tilby, sier Grøtberg.

Undersøkelsen har tatt for seg tre dimensjoner av bærekraftsbegrepet: den sosiale, miljømessige og økonomiske.

– Målet med undersøkelsen har vært å få innsikt i hvordan medlemsvirksomhetene arbeider med bærekraft, grønn omstilling og mangfold. Rapporten er basert på responsen fra totalt 141 virksomheter, fordelt på en rekke bransjer, små og store virksomheter. Vi håper funnene vil bidra til gode diskusjoner, og nye refleksjoner rundt samarbeid om å løse felles utfordringer knyttet til bærekraft/grønn omstilling og flere i arbeid, sier Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen.

På spørsmål om hvorfor bedrifter bør være opptatt av bærekraft, sier Grøtberg følgende:

– Det er enkelt å svare på: For å vinne i fremtiden!
facebook

Relaterte saker