SPENN

- Det handler om gjennomføring

18.02.2016 | Anita S. Dietrichson
I Næringsforeningen har vi nylig oppsummert 2015. Vi har hatt et godt år med rekordmange medlemmer, og tilfredse medlemmer.  Det har vært en stor tilstrømming til våre medlemsmøter, og vi har hatt et vell av ulike møter å velge mellom. I tillegg har vi skapt gode økonomiske resultat, ikke minst takket være stor omsetning på handelskammeret og annonsesalget til SPENN. Det gir oss viktig handlefrihet.
Vi har et godt samarbeid med det offentlige, og vi er engasjert i både omdømmeprosjekt, kommunereform og infrastruktur. Sist, men ikke minst, jobber vi kontinuerlig med å synliggjøre arbeidet vårt. Vi var derfor særdeles stolte da vi mottok prisen som «Årets markedsfører i 2015» på tampen av året.

Nå står vi overfor et nytt og krevende år, og det vil også speile våre prioriteringer for 2016. Skal vi bli den beste næringsregionen i landet – som vår visjon sier – krever det et godt samarbeid mellom oss, det offentlige, og akademia. I dette nummeret av SPENN finner du vår ti punkts handlingsplan som er ambisiøs og tydelig. Målene våre er – etter vår mening – godt forankret hos medlemmene.

Vi hadde ikke klart å gjennomføre så store program hadde det ikke vært for det store engasjementet og arbeidsinnsatsen fra våre medlemmer, ressursgrupper, samarbeidspartnere og styret. Fra å
ha to operative ressursgrupper i 2015 etablerer vi nå ytterligere fem slik at vi i løpet av 2016 blir sju ressursgrupper som alle understøtter Næringsforeningens handlingsplan for 2016.

I Petter Stordelens bok «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet» snakker han om vilje, talent, øving, kvalitet, strategier og markedsposisjoner. Ingenting av det er viktigst, poengterer han, og oppsummerer: «Den ene tingen som gjør at du kan bli markedsledende og det som skiller de vellykkede fra resten, det som gjør at du kan bli stor, selv om noe er dårlig – er gjennomføringskraften» Sammen skal vi sørge for en kraftfull gjennomføring av Næringsforeningens prioriteringer i 2016.
facebook

Relaterte saker