SPENN
Tom Bredesen, leder av Næringsforeningens ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling.

Vinnerne av veikampen

15.05.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
– Næringslivet og det offentlige har talt med én stemme og fremført felles prioriteringer inn mot sentrale myndigheter. Fokus har vært verdiskaping og samfunnets nytteverdi.
Slik oppsummerer Tom Bredesen årsakene til at Sørlandet omsider har fått gjennomslag for ikke bare ett, men tre viktige veiprosjekter: E18 Arendal-Tvedestrand, E39 Søgne-Ålgård og ny ringvei rundt Kristiansand.  Bredesen representerer Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i Næringslivets infrastrukturgruppe. som han også leder.

KOMPLEKSE SYSTEMER
Tom Bredesen roser alle som har bidratt. I tillegg til NHO, fremhever han særlig infrastrukturgruppen som han mener kjennetegnes av bred kompetanse og et aktivt samfunnsengasjement. Gruppen har hatt mange og lange møter, og arbeidet har krevet både tålmodighet og innsikt.

– Veibygging i Norge inkluderer noen av demokratiets mest komplekse beslutningssystemer. Utredninger, analyser og prioritering involverer et utall instanser som har meninger og skal høres, sier Bredesen.

For å sikre nødvendig kompetanse og innsikt, og samtidig fremstå samlet og med styrke, har bredden vært avgjørende. I tillegg til næringslivets organisasjoner og store enkeltbedrifter, understreker Bredesen engasjementet i de største kommunene og de to fylkeskommunene.

TIDLIGE ILDSJELER
Knut Dannevig, som i mange år har vært sentral i Sørlandets veibestrebelser, blant annet som administrativ leder for Bedre stamvei på Sørlandet, gleder seg over at regionens påvirkningsarbeid har båret frukter.

– Vi har kommet langt etter at tidlige ildsjeler, som Agderrådets Jan Helland Olsen og skipsreder Andreas K.L. Ugland i Sørlandets Teknologiforum, viste vei. Sindige sørlendinger i protestmarsj til Stortinget bidro nok til oppmerksomhet, men det er evnen til å holde ut og få til et stadig mer profesjonelt arbeid som har gitt avgjørende resultater, mener Dannevig.

NYE MÅL
Veientusiastene er inspirert av at Sørlandet har fått fokus og ser ingen grunn til å hvile på laurbærene. Neste mål er å få statens veiselskap som er i etableringsfasen til Kristiansand.

– Regionen har kompetansen og viljen som skal til for å rigge selskapet som blir så viktig for oss fremover, sier Dannevig
facebook