Medlemsnytt
En gjeng med glade rådgivere fra Nav Arbeidslivssenter

Vil synliggjøre godt IA-arbeid

02.02.2016 | Nav Arbeidslivssenter
Inkluderende arbeidsliv (IA) skal nå bli enda mer synlig for alle som er opptatt av arbeidsplassen sin.
Arbeidslivssenteret opprettet en ny facebook-side i slutten av januar, og initiativet har blitt svært godt mottatt. På kort tid har siden fått nærmere 300 likere.

- Målet er å nå bedre ut med de tjenestene vi har å by på, sier rådgiver ved arbeidslivssenteret, Cato Lorentz.

Arbeidslivssenteret gir bistand til virksomheter for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. De som har tegnet IA-avtale får bistand vederlagsfritt.

- Vi jobber med alt fra oppfølging av sykmeldte til å skape mer arbeidsglede i virksomhetene. Våre rådgivere har bred erfaring og forskjellig kompetanse for å kunne yte best mulig service utad. Godt IA-arbeid er faktisk gull verdt ved at det viser seg på bunnlinja, forteller Lorentz.

Rekruttering

Facebook-siden skal brukes til å kommunisere tilbudet til de som allerede er IA-virksomheter.

- Men vi ønsker også at dette skal være en side for de som ikke er IA-virksomheter, slik at de kan få øynene opp for hva vi gjør, sier Lorentz.

Tettere kontakt med virksomhetene, bedre informasjonsflyt og lavere terskel for å ta kontakt er noen av stikkordene til hvorfor man velger å benytte seg av Facebook.

Eksempler

- Det vil bli lagt ut spennende og nyttig informasjon knyttet til temaer som sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og inkludering. Vi vil publisere bilder, videoer fra virksomheter og vise til fakta, statistikk og forskning på arbeidsmiljø. Vi har mange kurs og gode verktøy som vi ønsker å vise frem, sier Lorentz.

Dette er NAV Arbeidslivssenter:

  • Ressurs og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv  • Virksomhetenes «hjelpere» for å nå målene i IA-avtalen  • 20 rådgivere i Vest-Agder (4 i Farsund)  • Tilbyr kompetansehevende tiltak, prosesser, hjelp i vanskelige saker etc.

facebook