Til venstre Harald Andersen i Kvadraturforeningen og Hallvard Auestad fra Kristiansand kommune

Vil jobbe for å skape grønne lunger i Kvadraturen

29.04.2016 | Anita S. Dietrichson
- Leieinntekter som kommunen får for utleie av arealer i Kvadraturen, må gå tilbake til å styrke Kvadraturen som landsdelssenter, sier Bjarne Ugland (Gårdeierforeningen).
Ugland presenterte innspillet på vegne av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Gårdeierforeningen og Kvadraturforeningen i et møte med Kristiansand kommune fredag. Bakgrunnen for møtet er et sterkt ønske fra både kommunen og næringsinteressene om å samles om felles mål for utviklingen av Kvadraturen.

- Vi ønsker at kommunen bruker inntektene fra utleien av gater og fortau til ulike formål i Kvadraturen, blant annet til bedre infrastruktur eller andre aktiviteter som fremmer Kvadraturen som landsdelssenter, sier Ugland, som representerer Gårdeierforeningen.

Inntektene som Ugland sikter til, kommer blant annet fra areal disponert av gågaten til gatesalg, og som butikkene betaler som «leie». Videre er det slik at serveringsstedene betaler leie av arealer til uteservering. Det er også utleie av «tilfeldig» deler av gatene.

- Kommunedelplanen for Kvadraturen er krystallklar: Kvadraturen skal være det foretrukne handelssenteret i regionen, poengterer Ugland.

- Når det nå arbeides med å fjerne kantparkering i tilknytning til byggingen av nytt parkeringshus på Torvet, er partene enige om at bruken av ledige plasser må brukes til å bygge stolthet i byen. Beste eksempel er gågaten Markens, ingen vil tilbake til biler i Markens. Nye tiltak må derfor bygges opp omkring denne, sier Ugland videre.

De tre interesseorganisasjonene leverte fra seg et kommentarnotat med innspill som bygger på uttalelser fra medlemmer i alle tre organisasjoner. Hovedtrekkene i det som ble omtalt på møtet, handler om å tenke langsiktig, styrke det som er det beste for barn, kultur, for beplantning og møteplasser, slik at Kvadraturen får «lommer» og møteplasser som er spennende og tilpasset framtiden med tanke på grønt skifte og digitalisering.

- "På lang sikt vil sannsynligvis større deler av Kvadraturen bli bilfri, da bør man tenke at fjerning av kantparkering egner seg best i nærheten av større parkeringsanlegg.  Parkeringsplasser for handikappede og tilgjengelighet for funksjonshemmede, samt regler for vareleveranser er også viktige faktorer for den videre utviklingen" står det i notatet som ble overlevert til kommunen.
facebook