Fra venstre Rådmann i Songdalen kommune Kjell Kristiansen og André Kjetså fra Kjetså Eiendom AS

Vil ha tydelige svar og gode løsninger om K5

05.04.2016 | Anita S. Dietrichson
Rundt 40 næringslivsledere og politikere fra Søgne og Songdalen deltok på informasjonsmøte om kommunesammenslåing.
- Vi har hatt en åpen prosess og mye mediedekning. Det gjør at folk kan følge med, få eierskap og innsyn i avtalen. Etter min mening er det slik at avtalen ivaretar byen, bygda, identiteten og

[caption id="attachment_5618" align="alignright" width="400"]Mange hadde møtt frem på informasjonsmøtet om Kommunereformen Mange hadde møtt frem på informasjonsmøtet om Kommunereformen.[/caption]

nærheten, sier Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen.

Rundt 40 næringslivsledere og politikere deltok på informasjonsmøte i Songdalen Rådhus mandag 4. april. Initiativtagere til møtet var Søgne kommune, Songdalen kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (region Vest).

- Vi ser viktigheten av å få ut god informasjon om de ulike alternativ slik at innbyggerne kan ta stilling til dette viktige spørsmålet og gi gode råd til politikerne gjennom folkeavstemmingen, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Større fagmiljøer

Daglig leder for Repstad Anlegg AS Mona Mortensen var tydelig i sitt budskap da hun snakket på møtet.

[caption id="attachment_5615" align="alignleft" width="400"]Mona Mortensen, daglig leder Repstad Anlegg Mona Mortensen, daglig leder Repstad Anlegg[/caption]

- Å drive en kommune er som å drive en god bedrift. Skal du lage gode fagmiljøer som består av flere personer som kan utfordre, støtte og lage gode team, med ulik spisskompetanse, så må du klare å tiltrekke deg flinke folk. Vi må huske at har man større enheter blir man fortere «ekspert» og man blir mindre sårbar ved sykdom og ferier, uttaler Mortensen.

Flere av foredragsholderne nevnte utfordringer som digitalisering, automatisering og robotisering og hvordan man skal håndtere dette når man står alene. Flere pekte på at K5 har en betydelig høyere ambisjon i sin visjon i forhold til K2-alternativet, som mange ga uttrykk for at de ikke så på som et reelt alternativ. Under møtet orienterte Johnny Greibesland om K5-alternativet, mens Søgne-ordfører Astrid M. Hilde orienterte om K2-alternativet. Prosjektleder Kristian Råmunddal og rådgiver John Ånon Jonassen orienterte om økonomi og næringslivsutfordringene knyttet til de ulike alternativ.

- Hva er gevinsten?

Daglig leder for Kjetså Eiendom AS, André Kjetså, ga uttrykk for skepsis til kommunesammenslåingen under møtet, og sier han frykter lang behandlingstid og større skatt. Han etterlyser også tydelighet på hvilke tiltak som bør ligge i planene med tanke på næringsutviklingen.

- Betyr det at du er imot kommunesammenslåing, Kjetså?

- Nei, jeg er for kommunesammenslåing. Fordi vi må se på bo- og arbeidssoner i en større sammenheng. Mandatet burde vært formulert slik at målsettingene hadde vært tydeligere på den økonomiske gevinsten. Kommunalminister Jan Tore Sanner og politikerne på Stortinget burde vært «fastere i klypa».

- Hva kunne vært gjort annerledes lokalt?

- Det kunne vært jobbet mer med konkrete planer for næringslivet. Dessuten gir dette en unik mulighet for Songdalen og Søgne til å forhandle med Kristiansand kommune om viktige tiltak.

- Som hva da?

- I dag er det 100 bedrifter på Mjåvann, avkjørselen der er svært viktig. Dette burde vært på plass, og det kunne Songdalen lagt inn som en forutsetning. Kanskje man burde satt av et øremerket beløp, påpeker Kjetså.

Leder i Songdalen bondelag, Rune Undheim, snakket også på informasjonsmøtet. Han presiserte at det ligger en stor utfordring i at primærnæringen, som han representerer, ikke er nevnt i avtaleforslaget. Han skjønte heller ikke hvorfor beslutningen måtte tas nå, før man hadde lagt til rette for et bedre grunnarbeid.

 

 
facebook

Relaterte saker