Vil ha mer grønt i sentrum

17.06.2016 | Anita S. Dietrichson
Kristiansand kommune inviterte 16. juni til kreativ workshop for å sette fokus på byliv og gatebruk i Kvadraturen. Alle forslagene ble stilt ut i Kvadraturen samme dag for å få folk til å stemme på forslagene de likte best.
artikkelen fortsetter under annonsen
Nordic Arena
Mellom 50 og 60 personer deltok på workshopen, som inkluderte representanter fra Næringsforeningen, Gårdeierforeningen, Kvadraturforeningen, arkitekter, byplanleggere, kulturpersoner, personer med funksjonsnedsettelse, flere etater i kommunen og politikere fra ulike partier. Hensikten var å få opp gode ideer til bruk av Kvadraturen.

- Det er ønskelig med mer attraktive gater og byrom, vi vil gjøre sentrum mer spennende for handel og næring, uttalte ordfører Harald Furre idet han ønsket velkommen til samlingen.

- Vi ønsker oss 15.000 innbyggere i Kvadraturen, derfor må vi få flere mennesker inn i sentrum.

På workshopen var de ulike gruppene (åtte) innom flere spennende idéer hvor ledige arealer ble utnyttet på en ny og kreativ måte.  Ettersom deler av gateparkeringen rundt Torvet skal fjernes, skal ledig parkeringsareal utnyttes bedre.

Aslaug Tveit fra Leva Urban Design ga tydelig uttrykk for at man må ha mer grønt i sentrum. Flere gode forslag kom opp, blant annet løsninger for sykkel/gang/buss, fokus på kulturaksen og universitetsaksen, delvis overbygde uteareal, gategulv og belegg. Mer leking og mer møblering ble også skissert av flere, det samme ble behovet for grønne lunger, og muligheter for dyrking i byen.  Bruk av ny teknologi, gjenbruk og fjernvarme ble også nevnt av mange.

Det var også tegnet opp et kart av Kvadraturen på asfalten, i stort format, på hjørnet av Kirkegata og Gyldenløvesgate. Alle tegningene og forslag som ble jobbet fra under workshopen ble utstilt i byen torsdag. Folk ble oppfordret til å merke det de likte best. Endelig forslag til noen av planene for gjennomføring kommer etter sommerferien.
facebook

Relaterte saker