SPENN

VIL BLI BEST PÅ MILJØLEDELSE

24.08.2015 | Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft
Nye og skjerpede krav til miljøansvar.
Næringsforeningen ble nylig sertifisert som Miljøfyrtårn, og ønsker at flere av foreningens medlemmer gjør det samme. 24. august er Det grønne skiftet tema under et frokostmøte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft på Grønt Senter.

– Vi ønsker at Kristiansands næringsliv skal bli best på miljøledelse! Vi må ta vår del av ansvaret for en grønn framtid. Å være et miljøfyrtårn viser miljøansvar i praksis, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.

Næringsforeningen samarbeider med Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn om pilotprosjektet «Miljøledelse i Kristiansandsregionen». De fem første medlemsbedriftene som melder interesse for å bli med i prosjektet, får delta på en effektiv og gunstig miljøsertifiseringsprosess.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering og et effektivt verktøy for miljøledelse i små og store virksomheter.

Både offentlige og private virksomheter kan bruke innkjøp som er virkemiddel i det grønne skiftet. Kristiansand kommune kjøper årlig varer og tjenester for nesten to milliarder kroner og har nylig vedtatt ny innkjøpsstrategi. Den nye strategien skjerper kravene til miljøansvar, og kommunen forventer en økning i antall miljøsertifiserte leverandører.

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn på miljofyrtarn.no
facebook