Viktig seminar på Hunsøya

24.11.2015 | Anita S. Dietrichson
Da ca 25 personer fra alle knutepunktkommunene møtte hverandre på Hunsøya i Vennesla, var hensikten å få til en god kick-start for operasjonalisering av strategisk næringsplan.
Av de 6 målene som er satt i strategisk næringsplan, var det mål 2, «Innovasjon: Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative» og mål 4: «Internasjonal konkurranseevne: Internasjonalt samarbeid bidrar til økt verdiskaping i Kristiansandsregionen.» som var fokus i Vennesla torsdag 19. november. Ordfører Torhild Bransdal åpnet møtet med å skryte av samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet.

- Det er et svært viktig seminar som er på Hunsøya i dag, sa ordføreren i sine åpningsord. Strategisk næringsplan har fått behandling i alle knutepunktkommunene, og den er udelt positivt. De som har jobbet med planen har fått den grunnfestet i kommunestyrene og formannskapene, og jeg opplever ikke noen som helst uoverensstemmelse på denne, sa hun videre. – vi vil komplementere hverandre i knutepunktet og stå sammen som helhet for å utvikle næringslivet i vår region.

Knutepunkt Sørlandet ble etablert i 90 årene, og hensikten var å jobbe sammen da næringslivet hadde store utfordringer. I ettertid har nettverket vært opprettholdt og Knutepunktet Sørlandet har hatt en viktig og god rolle i utviklingen av strategisk næringsplan.

Strategisk næringsplan er nå blitt godt verktøy å jobbe videre på. Hensikten med dagens møte er kick start for at planen skal bli operativ og satt ut i virksomhet.

De som var invitert som deltakere på møtet var samtlige næringsrådgivere i alle de syv knutepunktkommunene, samt de som er oppsatt som «operative» og ansvarlige i handlingsplanen til knutepunktkommunene.

Du finner planen her
facebook

Relaterte saker