Medlemsnytt

Vi ønsker velkommen til spennende gratis-seminar i regi av BDO

12.01.2016 | BDO
Beskytt virksomheten mot korrupsjon – ledelsens ansvar
Hva kreves av tiltak for å beskytte virksomheten og ledere i bedriften mot den forretningsrisikoen som korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet utgjør hjemme og ute?
Etter flere medieoppslag om norske bedrifter som er involvert i mistanke om korrupsjon i og utenfor Norge, øker oppmerksomheten om det personlige ansvaret som ledere i norske virksomheter har for å beskytte seg mot korrupsjon og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette foredraget vil beskrive risikobildet for den forretningsrisikoen som økonomisk kriminalitet innebærer for bedrifter.

[caption id="attachment_4814" align="alignright" width="216"]Erling Grimstad, , leder av BDOs compliance og granskingsenhet i Norge Erling Grimstad, , leder av BDOs compliance og granskingsenhet i Norge.[/caption]

Foredragsholder er Erling Grimstad, leder av BDOs compliance og granskingsenhet i Norge. Han har omkring 30 års erfaring fra avdekking og forebygging av økonomisk kriminalitet i roller som advokat, gransker, rådgiver, førstestatsadvokat i ØKOKRIM og politietterforsker.

Han vil dele erfaringer fra forebyggende tiltak (compliance arbeid) som bedrifter selv kan iverksette for å beskytte seg mot risikoen. Foredraget vil være relevant for både små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer som opererer i eller utenfor landets grenser.

Praktisk informasjon:
Sted: Kristiansand BDOs lokaler i Aquarama, Tangen 8, 4. etg
Dato / tid: Fredag 22. Januar 2016, 08.30-10.30
Deltakeravgift: Gratis
Påmelding: her

Det gis ikke etterutdanningstimer for dette seminaret
facebook