Vi ønsker Runar velkommen

17.08.2015 | May Baagøe Broughton
Runar Brøvig (36) er nå på plass hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Runar skal arbeide som seniorrådgiver og ha fokus på næringspolitikk og prosjekter knyttet til utvikling av regionen som attraktiv bo- og arbeidsregion.
- Det føles veldig godt å være på plass hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet som Næringsforeningen gjør for regionen. Dette arbeidet er enda viktigere i dag, da næringslivet går fra å være i en særstilling til omstilling, sier Brøvig.

- Fra min tid i Innovasjon Norge så håper jeg blant annet å kunne bidra med å vise hvilke muligheter som finnes for våre medlemsnytt,aktueltmer hos det offentlige virkemiddelapparatet.  Innovasjon Norge og Forskningsrådet har en rekke virkemidler for å støtte innovative prosjekter, både til etablerte og nye bedrifter. Ellers vil jeg også være med å slå et slag for et nytt såkornfond for Sørlandet. Dette bør komme på plass så raskt som mulig, avslutter Runar.

- Vi ser fram til å få inn en komplementærkompetanse i Næringsforeningen, og vi er glade for å få Runar på laget. Han har vist en god holdning til tilnærming av utfordringer, og han er systematisk, analytisk og resultatorientert. Og så tror jeg han vil passe veldig godt inn i miljøet vårt, sier Dietrichson
facebook