Medlemsnytt

Vest-Agder Røde Kors og Stiftelsen Arkivet utvider sitt samarbeid for å skape større rom for menneskeverd.

19.03.2015 | Stiftelsen Arkivet
Vest-Agder Røde Kors og Stiftelsen Arkivet, i sammen, kjøper nabohuset til Arkivet for å kunne utvide sitt samarbeid og skape mer plass for det viktige arbeidet begge organisasjoner driver med.
Stiftelsen Arkivet har lenge arbeidet med å skaffe mer plass til sin virksomhet. Aktiviteten er blitt så stor at eksisterende plass ikke lenger er nok. Vest-Agder Røde Kors har er en av leietakerne hos Stiftelsen Arkivet.

Da muligheten for å kjøpe nabobygget (BANG's  villa) ble aktuell har Vest-Agder  Røde Kors og Stiftelsen Arkivet dannet et eget aksjeselskap som kjøper bygget  for å kunne realisere ønskene om mer plass for samarbeid og økt aktivitet.

- Stiftelsen Arkivet ser nå muligheten for å kunne skape flere og større rom for undervisning, formidling, utstilling og forskning i det eksisterende Arkiv-bygget. Samtidig gir det oss også muligheten for å få en resepsjon og publikumsløsning på bakkeplan, for å kunne ta imot besøkende på en bedre måte enn det vi gjør i dag, sier administrerende direktør for Stiftelsen Arkivet, Audun Myhre.

- Vest-Agder Røde Kors får nå mulighet til å samle mye av sin aktivitet i et bygg som er tilpasset vår virksomhet. Vi får nok kontorplass til alle våre ansatte, fellesrom til våre møter og kurs, og ikke minst  gir det oss mer plass til all vår frivillig virksomhet, sier daglig leder for Vest-Agder Røde Kors, Erik Lølandsmo.
facebook