SPENN
MS "SIEM STINGRAY" - Yard no: 821 by: VARD Brattvaag

VERDENS NAVLE

15.03.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Fra kontorene på Fiskebrygga i Kristiansand styres rederiet Siem Offshore.
Avdelingskontorene ligger i de mye større byene Rio de Janeiro, Accra, Gdansk og Groningen.

– Fiskebrygga er vår verdens navle. Midt mellom fiskehandlere og restauranter tas de strategiske beslutningene for et ganske stort, internasjonalt selskap. Her sitter kompetansen og myndigheten, sier organisasjons- og HR-direktør Tore B. Johannessen.

Han er mye på reise for å besøke avdelingene rundt om i verden. Med seg har han kjerneverdiene caring, committed and competitive.

– Dette er viktige verdier som skal forståes og etterleves i praksis uansett om du arbeider på en båt utenfor Vest-Afrika, sitter på kontoret i Rio de Janeiro eller har base i Kristiansand, sier Johannessen.

Mange forskjellige kulturer skal håndteres og ulike innspill og forslag skal vurderes.

– I Siem Offshore holder det ikke kun å prate om respekt for andre kulturer. Hos oss må alle i praksis vise respekt for hverandre, uansett hvor i verden man kommer fra. Det er nettopp det å kunne jobbe sammen med kolleger i Rio den ene uken, være hjemme på fiskebrygga noen dager og så videre til Gdansk, som er så fantastisk med denne jobben, sier Johannessen.
facebook