Medlemsnytt
Fra venstre daglig leder i Lund Bedriftshelsetjeneste Tone Thorstensen og HMS-rådgiver og bedriftssykepleier Rikard Thorset.

Velkommen til verneombudssamling

19.05.2016 | May Baagøe Broughton
Lund Bedriftshelsetjeneste inviterer til for verneombudet i bedriften din. Hva er egentlig verneombudets rolle, og hvorfor er det en viktig funksjon på arbeidsplassen?
Lund Bedriftshelsetjeneste vil ha mer fokus på tydeliggjøring av verneombudets rolle og i den anledning inviterer vi til verneombudssamling.

Samlingen er praktisk rettet og vi vil denne gangen fokusere på verneombudets rolle i arbeidsmiljøet. Hvilken forskjell kan du som verneombud ha for utviklingen av arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Når skal du handle og når skal du la det være og kanskje overlate ansvaret til andre?

Grensedragningene mellom ansvaret til ledelsen, verneombudet og tillitsvalgte kan for mange være utydelig; vårt mål er at du etter denne samlingen sammen med oss i Lund BHT og verneombud fra andre bedrifter skal ha disse grensedragningene tydelig for deg.


Praktisk informasjon:

Når?
Torsdag 2. juni kl. 12 – 15

Hvor?
Kursrommet i 3. etg. i Kjøita 19, 3. etasje.

Pris:
Kunder av Lund BHT: kr. 600,- per deltager.
Ikke er kunder av Lund BHT: kr. 1000,- per deltager.

Påmelding innen 25. mai til: tone@lundbht.no
facebook