Medlemsnytt
Energiforvalter Yngvar Einarsmo (t.v.) og prosjektleder Rune Rosseland (t.h) fra Kristiansand kommune mottok LOS Energy Award i Oslo av direktør i LOS Anders Gaudestad.
Fotograf: Geir Anders Rybakken Ørslien

Vant LOS Energy Award: Kristiansand best på energisparing

27.11.2015 | LOS
Kristiansand kommune vant i dag LOS Energy Award for sitt arbeid med energisparing. Kommunen har gjennomført et enøk-prosjekt i 125 bygg, og har siden 2006 redusert energiforbruket med 30 prosent.
– Kristiansand har gjort en fantastisk jobb med energisparing og bør være en inspirasjon for andre kommuner, sier Jan M. Moberg, jurymedlem LOS Energy Award og adm. direktør i Teknisk Ukeblad.

Jobbet systematisk

Kristiansand kommune vant i kategorien offentlige virksomheter, mens IKEA vant i kategorien private virksomheter. LOS Energy Award ble delt ut i dag for første gang, under LOS Energy Day i Oslo. Målet med prisen er å hedre dem som jobber seriøst med energieffektivisering og energiledelse.

– Kristiansand har jobbet systematisk med energiledelse i mange år og arbeidet blir lagt merke til i kommune-Norge, sier jurymedlem Moberg.

Fra 2006 til 2014 har den årlige besparelsen i kommunen vært på 15 GWh. Målet er 20 GWh innen 2018. Kristiansand skal nå investere slik at man de neste tre årene oppnår enda 5 GWh til.

Det er flere grunner til de gode resultatene: Det er foretatt en rekke investeringer innen energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. I tillegg har kommunen jobbet aktivt med energiledelse, drift, avviksoppfølging og optimalisering.

Kommunen ønsker nå og ISO-sertifisere seg innen energiledelse i henhold til ISO 50001.

Imponert jury

Juryen sier dette om Kristiansand kommune: "Årets vinnerkommune har redusert energiforbruket med 15 GWh årlig de siste ti årene. Det er blitt jobbet systematisk i mange år og arbeidet blir lagt merke til i kommune-Norge. Det er gjennomført enøk-prosjekt i 125 bygg, og det har til nå redusert energiforbruket med 30 prosent siden 2006. Forbruksnivået pr kvm for de ulike typer bygg ligger betydelig under andre de blir sammenliknet med. Samtidig sier kommunen at de er langt fra ferdige, det kryper stadig nedover og investeres mer."

Nominerte

Årets nominerte til LOS Energy Award i klassen for beste offentlige virksomhet var Kristiansand, Lillesand, Brønnøy og Skien kommune, samt Skatteetaten.

Forutsetningene for å delta er at det årlige energiforbruket er på 10 GWh og at strømsparende tiltak er gjennomført de siste tre årene. Juryen har lagt spesielt vekt på oppnådde resultater, men også kompetanse, systematikk og engasjement teller. Jury har bestått av representanter fra Teknisk Ukeblad, konsulentselskapet Entro og LOS Energy.

Mer om alle de nominerte her.
facebook