Bildet over: Kjevik Lufthavn. Foto: Avinor

Utvidet cargotilbud fra Kjevik

18.09.2015 | May Baagøe Broughton
I forbindelse med ønske om økt flyfrakt fra Kjevik har GCE NODE, speditørene og SAS Ground Handling (SGH) blitt enige om et utvidet åpningstilbud som skal prøves ut resten av 2015.

Tor Erik Egerdahl, Station Manager
for SAS Ground Handling AS i
Kristiansand


Bakgrunnen for dette initiativet er, ifølge Tor Erik Egerdahl, Station Manager for SAS Ground Handling AS i Kristiansand, at bransjen og næringslivet har etterlyst et mer nøytralt og uavhengig frakttilbud enn det opplegget som GCE NODE har hatt gjennom NODE Airport på Mjåvann.

Det er primært ønskelig å sikre en hurtig transport av hasteleveranser worldwide/interkontinentalt. Det vil si leveranser som bør ankomme mottaker innen 24 timer.

Det er også et håp om at det utvidede åpningstilbudet vil gi økte frakttall på utenlandsrutene i en situasjon hvor passasjertallene er dalende.

- Siden frakten utnytter ledig kapasitet i buken på de vanlige passasjerflyene til Amsterdam og København, vil økte frakttall kunne legge en demper i forhold til at flyselskapene reduserer sine tilbud på disse rutene. For flyselskapene er 1 kg last like mye verdt som 1 kg passasjer. Med andre ord vil alle nyte godt av økte frakttall – enkeltpersoner og bedrifter - selv om de selv ikke har et eneste gram flyfrakt – og enten det gjelder fritidsreiser eller forretningsreiser, sier Egerdahl.
facebook