Medlemsnytt

Utstilling om fattigdom får økonomisk støtte

23.02.2016 | May Baagøe Broughton
Prosjektet "Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet" har igjen fått søknadsmidler, denne gangen fra stiftelsen Fritt Ord.
Vest-Agder-museet IKS er i gang med sitt tredje større prosjekt innen samtidsdokumentasjon og arbeid med følsomme, tabubelagte tema. Nå er det fattigdom som skal belyses, både i fortiden og nåtiden.

Hvordan har fattigdom blitt sett på og håndtert siden Kristiansand bys grunnleggelse i 1641, og hvordan oppleves fattigdom i dag? Det er de sentrale spørsmålene i prosjektet, der museet vil trekke historiske linjer og dokumentere fattigdom i regionen i dag.

Sentralt står både arkivarbeid og kontakten med lokalbefolkningen. Etter at museet har hatt annonser i de største lokalavisene her på Sørlandet har flere henvendt seg til museet for å bidra med sin personlige historie om hvordan det oppleves å være fattig i dagens tilsynelatende rike samfunn. Arkivmaterialet viser at fattigvesenets utvikling har vært lite undersøkt, og det vil være mulig å trekke paralleller mellom syn på fattige og fattigdom før og nå i tid.

"Ikke bare greit?" er del av Vest-Agder-museets arbeid med metodeutvikling knyttet til museenes arbeid med tabubelagte, samfunnsrelevante tema. Kulturrådet har tildelt museet 2,8 mill. kr. for et treårig prosjekt som blant annet inneholder arbeid med fattigdom som et eksempel på et følsomt tema folk flest ikke vil snakke om. Nå har også Fritt Ord tilgodesett prosjektet med kr 100.000.

Prosjektet vil resultere i en publikasjon, en vandreutstilling og flere formidlingsopplegg til barn og unge fra og med høsten 2016.
facebook