Medlemsnytt
Kronikken er skrevet av Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Utsatt snøsmelting påvirker strømprisen

04.05.2016 | May Baagøe Broughton
Kuldebølgen i slutten av april har utsatt årets snøsmelting i høyfjellet. Dermed stiger strømprisen.
– Snøsmeltingen starter normalt for fullt i uke 17, men er i år forsinket som følge av kuldeperioden i slutten av april. Mindre tilsig av vann i elver og magasiner har vært medvirkende til at spotprisen på strøm har løftet seg ca. 2 øre/kWh bare den siste uken, forteller Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Engrosprisen på Sørlandet for april havnet på 20,4 øre, som er rett i overkant av prisen vi hadde i mars. Til tross for prisstigningen er årets aprilpris 30 prosent lavere enn gjennomsnittet for april de siste ti årene, og vi må tilbake til 2007 for å finne lavere pris for april.

– Markedet forventer relativt flate priser fremover, men en liten sommerrabatt gjennom juli og august, og noen få øre oppgang mot vinteren. God tilgang på vannressurser gjør at markedet forventer fortsatt lave priser ut året, sammenlignet med tidligere år, sier Myhre.

Hollande sauser det til!
Det er ikke bare snø og temperaturer som påvirker prisen på strøm. Også politiske vedtak kan føre til markedssjokk. Det opplevde vi nylig i Frankrike, der president Francois Hollande ønsker å gjøre det dyrere å bruke kull og gass for å produsere energi.

Bakgrunnen er at Europas storstilte utbygging av subsidiert fornybar energi, sammen med fallende kullpriser, har ført til at strømprisene i store deler av Nord-Europa nå er så lave at mye av den eksisterende kraftproduksjonen ikke lengre er lønnsom. EU ønsker at fornybar energi skal skvise ut kullkraft, men nå har også kjernekraft mistet konkurranseevnen og er truet av nedleggelse.

– Problemet er at Europa ikke kan klare seg uten kjernekraftproduksjon sin, enda en stund til. Forbruket av strøm er rett og slett for stort og utbyggingstakten for ny kraft er for lav. Uten kjernekraft kan resultatet bli "blackout", sier Myhre.

Hollande vil derfor gjøre kraftproduksjon basert på kull og gass dyrere, slik at strømprisen heves og lønnsomheten til kjernekraften øker. Det gir fortsatt god leveringssikkerhet, men også høyere kraftpriser i Frankrike. I et Europa sammenknyttet av overføringskabler, der strømmen alltid går i retning høyeste pris, gir høyere fransk pris høyere tysk pris, som igjen gir høyere skandinavisk pris.
facebook

Relaterte saker