Til venstre, Bjørn-Tore Flåten og Pål Grandal

UiA presenterer seg i Houston

05.05.2015 | Ole-Petter Sunde
UiA, som er en viktig institusjon i regionen, er også på plass i Houston for å presentere seg.
Bjørn-Tore Flåten og Pål Grandal fra UiA gav sine presentasjoner til et lydhørt publikum på Agderdelegasjonens kveld som var i regi av både Aust- og Vest-Agder.  Både Bjørn- Tore og Pål utviste kunstnerisk akademisk innlevelse i sine presentasjoner.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er, sammen med flere andre partnere, involvert i et prosjektarbeid der hensikten er å utvikle Kristiansandsregionen til å være en  attraktiv tilflytningsregion for attraktiv arbeidskraft.  I prosjektet vårt er det av avgjørende betydning at næringslivet og Universitetet (UiA) fremstår som trekkplaster for den attraktive arbeidskraften og kompetansen som vi vil være avhengig av i årene som kommer.

Med  Pål Grandal og Bjørn-Tore Flåten, begge fra UiA, på laget vårt er Næringsforeningen stolt over å kunne tilby Kristiansandsregionen som en by og arbeidsregion for tilflyttere.

- Takk til dere begge to Pål og Bjørn-Tore, dere er med på å sette Kristiansandsregionen på det internasjonale akademiske kartet.  Dere leverte begge to hver deres presentasjoner av UiA på en imponerende og usedvanlig god måte- på en måte som gjorde meg stolt over å være en del av Agderregionen sammen med dere- you just  made my day, sier Ole-Petter Sunde i Næringsforeningen
facebook