Medlemsnytt

Tratec Norcon signerer rammeavtale med Statens Vegvesen, Region midt

29.10.2015 | Tratec Norcon, foto: Arild Danielsen
Den 8. oktober signerte vi rammeavtale med Statens Vegvesen, Region Midt for «Ny programvareplattform og tilhørende tjenester for Vegtrafikksentralen i Trondheim».


Vegtrafikksentralen i Region midt overvåker veinettet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Rammeavtalen innebærer at Tratec Norcon i løpet av 36 måneder skal legge om ca. 80 tunneler på ny programvareplattform inkludert nytt brukergrensesnitt for operatørene på vegtrafikksentralen. I tillegg skal Tratec Norcon ivareta drift og ettersyn av systemet, samt utvikle nye applikasjoner for vegtrafikkanlegg som skal innlemmes i systemet i løpet av avtaleperioden. Konstituert Seksjonsleder Svend Inge Ræder på VTS Region Midt-Norge uttrykker følgende om tildelingen av denne rammeavtalen til Tratec Norcon:

«Vi ser frem til et spennende og kreativt samarbeid med Tratec Norcon. Fra tidligere prosjekt så vet vi at de har meget dyktige og engasjerte systemspesialister som liker utfordringer. Vi føler oss dermed sikre på at vi får en leverandør som ivaretar våre behov for å overvåke og styre tunneler på en brukervennlig og sikker måte».

Tratec Norcon ble valgt i sterk konkurranse med 7 andre tilbydere. Rammeavtalen er på 3 år med mulighet for forlengelse til 5 år og vil gi flere millioner i omsetning pr. år. Avtalen er en stor anerkjennelse av den unike spesialistkompetansen Tratec Norcon har opparbeidet seg på programvareplattformen tilsvarende den som benyttes på Vegtrafikksentralen for Region Sør. I tillegg er avtalen en viktig strategisk milepel i Tratec Norcon sin satsning på vekst innenfor Samferdsel. Dette er et område det vil bli satset mye på i årene fremover og vi håper med denne avtalen at vi har befestet vår posisjon ytterligere. Når vi nå har 2 av 5 Vegtrafikksentraler

i Norge så håper vi at det vil bli mange leveranser av tjenester og utstyr fra Tratec Norcon i årene som kommer. Leveranser av avanserte styrings- og kontrollsystemer til samferdselssektoren har vært viktig for Tratec Norcon i flere år.

Tratec Norcon er et ledende teknologiselskap innen automasjon for offshore, industri, samferdsel og kommunalteknikk. Selskapet leverer styre- og kontrollsystemer basert på PLS og PC. Tratec Norcon sitt hovedkontor er på Vennesla og bedriften har i tillegg et avdelingskontor i Farsund.

facebook