Medlemsnytt
F.v May Baagøe Broughton fra Næringsforeningen, Kai Reidar Imenes og Jan Terje Andersen fra Tratec Koab og Runar Brøvig fra Næringsforeningen.

Tratec Koab er medlem nr 750

03.06.2016 | May Baagøe Broughton
Tratec Koab, med tilholdssted i Birkenes er medlem nummer 750 i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Torsdag denne uken fikk Næringsforeningen besøk av to representanter fra bedriften, daglig leder Jan Terje Arnesen og prosjektleder og salgssjef, Kai Reidar Imenes. 


- Det er veldig gøy at det er en bedrift utenfor Kristiansand som ble nummer 750. Det viser at vi er synlige ute i hele regionen, og at bedriftene ser nytteverdien av nettverket vi tilbyr og jobben vi gjør. Vi har lyst til å gjøre litt ekstra stas på medlem nummer 750 og har derfor invitert på en hyggelig lunsj slik at vi kan bli bedre kjent med dem og bedriften, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen.  


For  Tratec var det ikke tvil om at de skulle melde seg inn i Næringsforeningen da de fikk forespørselen.


- Selv om vi ligger i Birkenes så er det viktig for oss å ha tilknytning til de eksisterende kundene våre, og potensielle kunder som holder til i regionen. Derfor ønsker vi å være med i Næringsforeningen. I tillegg er det viktig å ha et talerør som snakker næringslivets sak, sier Kai Reidar Imenes, prosjektleder og salgssjef hos Tratec Koab.


- Noe av et vi ser på som veldig positivt med Næringsforeningen, er at så mange bedrifter engasjerer seg. Vi på Birkeland er kjent for å være gode på dugnad, men Næringsforeningen er jo en skikkelig dugnadsgjeng, sier Imenes med et smil. 


Han forteller Tratec Koab opprinnelig er en gammeldags smie, men at de opp gjennom årene har gjort tiltak for å bli ressursbesparende og effektive. I dag er de en ledende bedrift innen service og utleie, primært til prosessindustrien på Sørlandet. 


- Hovedaktivitetene våre er spesialproduksjon på eget verksted med maskinering, montasje, vedlikehold og generell service for prosessindustrien. Oppdrag utføres og innen offshore, levering og montering av stålbygg og annet verkstedsarbeid (sveising, platearbeid, industrirørlegging), forklarer Imenes.


Bedriften holder til på Flakk i Birkeland og har i dag 32 ansatte. Noen har arbeidsplass på bedriftens verksteder på Flakk, andre er ute på oppdrag i andre bedrifter. Bedriften har en omsetning på 36 millioner kroner. 

facebook