Nytt om navn

To nye konsulenter til Bouvet

05.02.2020 | Lotte Blom van der Male
Lene Gulbrandsen (57) og Morten Dæhli Aslesen (31) har oppstart i deres nye jobber som konsulenter henholdsvis 1. februar og 28. januar.
De to nye konsulenter har meget forskjellige faglige bakgrunner.

Lene Gulbrandsen har en Master i Organisasjon og ledelse med spesialisering i Innovasjon og endringsledelse. Før det har hun også jobbet som grafisk formfremstiller.

Morten Dæhli Aslesen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har en bachelorgrad i nanoteknologi ved Universitetet i Bergen.

Ulik erfaring gavner ulike bedrifter

Den arbeidsrelaterte erfaringen er også veldig forskjellig hos de to nyansatte og kommer godt med i en konsulentjobb, hvor mye av kunnskapen går på å kunne sette seg inn i andre bedrifters virke.

Morten Dæhli Aslesen har tidligere jobbet 5 år i Statkraft. Her startet han som konsern-trainee og har de siste årene jobbet med kvantitativ analyse, maskinlæring og algoritmetrading i energimarkedene. Den nye jobben som konsulent vil dreie seg om utviklingen av moderne BI-løsninger og maskinlæring. Målet er å hente ut mest mulig verdi fra de enorme mengdene data bedriftene sitter på i dag. Aslesen uttaler:

- Jeg gleder meg til å jobbe med flinke og engasjerte mennesker, lære nye ting og å levere godt arbeid med verdi for kundene.

Lene Gulbrandsen har tidligere jobbet i Bouvet Øst, Skedsmo Kommune og Kristiansand Kommune. I den nye jobben vil hun ha en rolle som rådgiver og prosjektleder innen tjenesteutvikling, tjenestedesign, innovasjon og endringsprosesser. Gulbrandsen uttaler:

- Jeg ser frem til å jobbe tverrfaglig med flinke folk som har masse ulik kompetanse. Det er utviklende og spennende i arbeid med gode løsninger for kundene våre.
facebook

Relaterte saker