fra venstre Nina Hammersmark fra Kilden, Ingebjørg Borgemyr fra Cultiva og Svein Harberg fra Stortinget. På høyre side sitter Kjell Hjelmerud fra Kilden, og Anita S Dietrichson fra NiKR.

To ministrer til konferanse i april

23.01.2015 | May Baagøe Broughton
Både kulturministeren og næringsministeren kommer til en nasjonal kultur- og næringskonferanse for og med barn og unge, som Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være med å arrangere i Kristiansand i april.
- Vi kunne ikke annet enn å ta utfordringen, hvis ikke hadde denne konferansen gått til Bergen, sier adm. dir. Anita S.Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

- Cultiva-direktør Erling Valvik og stortingsrepresentant Svein Harberg (H) kom til oss rundt juletider med en oppfordring om å koordinere, organisere og gjennomføre en konferanse som har som formål å la næring og kultur møtes. Konferansen har hele landet som målgruppe, derfor har det vært positivt å se at begge fylkeskommunene og Kristiansand kommune, sammen med Cultiva og Sparebanken Sør heier på dette, sier Dietrichson.

Seks samarbeidspartnere skal planlegge og gjennomføre konferansen: Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Cultiva, Kristiansand kommune, Sparebanken Sør og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Konferansen skal trekke til seg næringslivsledere, virkemiddelapparatet og representanter fra kulturfolk fra det offentlige.

- Vi ønsker at konferansen skal bidra til å øke forståelsen for at næringslivet og kulturlivet må arbeide sammen for at vi skal styrke oss. Videre skal konferansen være en møteplass for kultur og næring for hele landet, og sist, men ikke minst, håper vi jo at konferansen skal sette Agder mer på kartet og posisjonere oss som en landsdel hvor kultur og næring jobber godt sammen, sier Dietrichson.

Både kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland skal bidra med viktige foredrag. Svein Harberg har sagt ja til å være konferansier, og det arbeides med flere spennende foredragsholdere.

- På ønskelisten over foredragsholdere står blant annet Reidar Fuglestad som vi gjerne ser snakker om «hvordan gjøre et godt tilbud enda mer attraktivt». Og Johnny Bernander som har fått styrelederrollen i selskapet som skal håndtere prestisjesatsingen til kulturministeren Thorhild Widvey for unge talenter, «Talent Nor». Der sitter for øvrig også Kildens egen Bentein Baardson, som også er på ønskelisten vår, sier Dietrichson.
facebook