SPENN
Jill Akselsen, direktør i region sørvest i WSP Norge.

Tilbyr teknisk rådgivning

17.02.2016 | Ingrid Michalsen
Å være en del av noe større gir muligheter.
- WSP, et av verdens ledende konsulentselskaper innen analyse og teknisk rådgivning, har etablert seg for fullt i Norge etter at de integrerte Faveo Prosjektledelse, nå kjent som WSP Norge, i virksomheten. Vi får nå en internasjonal og organisatorisk styrke og kan tilby både ansatte og kunder flere muligheter, sier Jill Akselsen, direktør i region sørvest i WSP Norge.

WSP overtok aksjene i Faveo Prosjektledelse i fjor sommer. I januar i år byttet selskapet navn til WSP Norge, som et ledd i å bli fullt integrert med resten av det verdensomspennende konsernet, som har 32 000 ansatte og 500 kontorer i 39 land. Salget av selskapet ble gjennomført fordi de to selskapene passet godt sammen, med tanke på tjenestetilbud, men også arbeidsmiljø og kultur. Begge selskapene fokuserer mye på å videreutvikle prosjektledelsesprofesjonen og kompetansen hos sine prosjektledere.

– Vi får stor frihet til å fortsette virksomheten på den måten som passer best i våre lokale markeder. Selskapet har fokusert en del på det å være united by our differences. Det synes jeg er et godt slagord. Så lenge vi har de samme kjerneverdiene i bunnen og jobber mot det samme, er det bare spennende å være litt forskjellige, sier Akselsen.

– WSP Norge opprettholder sin sterke lokale tilstedeværelse på sørvestlandet og tilbyr de samme tjenestene som før. Samtidig får vi tilgang til kompetanse og kapasitet fra en global ressursbase som vil komme godt med i prosjektene og gjøre oss enda bedre rustet til å tilby den beste ekspertise i alle faser av et prosjektløp, og også styrke oss innen bransjer i vekst som industri og
samferdsel, sier regiondirektøren.

– Vi merker en økt etterspørsel etter profesjonell prosjektledelse og søker nå etter flere dyktige medarbeidere. Særlig er vi på jakt etter erfarne prosjektledere, byggeledere og prosjekteringsledere innen bygg og anlegg til kontoret vårt i Bergen, sier Akselsen.
facebook