SPENN

TIL DET BEDRE?

15.05.2015 | Lars A. S. Haugstvedt og Henrik Berge, Advokater i advokatfirmaet Kjær
Endringer i arbeidsmiljøloven utvider mulighetene til midlertidige ansettelser.
Fra og med 1. juli i år trer flere endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Høringsrundene skapte stor debatt både i media og blant arbeidsorganisasjonene. Hva ble så det endelige resultatet?

Den mest omtalte endringen er en generell adgang til midlertidig ansettelser i inntil 12 måneder. Arbeidsgiver får dermed en mulighet til å «teste ut» arbeidstakere i inntil ett år. Det er imidlertid tre begrensinger: For det første kan andelen midlertidige ansatte ikke overstige 15 % av de ansatte i en bedrift, men likevel minimum én midlertidig ansatt. For det andre vil arbeidsgiver få en karanteneperiode på 12 måneder dersom den midlertidig ansatte ikke får fast ansettelse i virksomheten. Arbeidsgiver vil i karanteneperioden ikke kunne ansette arbeidstakere midlertidig på generelt grunnlag til å gjøre samme type arbeidsoppgaver. Det er gitt enkelte unntak, blant annet dersom arbeidstaker selv sier opp. Den tredje begrensningen er at det ikke kan avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for midlertidig arbeidstakere ansatt på generelt grunnlag.

I tillegg til den nye generelle regelen vil de nåværende unntakene om midlertidig ansettelse fortsatt gjelde. De viktigste er adgangen til å ha midlertidig ansatte når arbeidets karakter tilsier det, typisk sesongarbeider, samt vikarstillinger. Hovedregelen er imidlertid fortsatt at arbeidstakere skal ansettes fast.

En annen mye omtalt endring er at lovens grense for opphør av arbeidsforhold på grunn av alder økes fra 70 til 72 år.

Videre er det vedtatt at arbeidstakere som i sammenheng har vært midlertidig ansatt på generelt grunnlag eller i vikariat i mer enn tre år, har krav på fast ansettelse.

I tillegg til de omtalte endringene gjøres også en rekke utvidelser av mulighetene for å avtale – men ikke ensidig pålegge – ulike ordninger for arbeidstid.

Om lovendringene så vil gi flere, eller mer utrygge arbeidsplasser gjenstår å se.
facebook

Relaterte saker